Tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa myös paikkatietoihin

Content available exclusively for subscribers

Enter your email address in the form bellow to get access.
Your email address is 100% safe from spam!

Paikkatieto on tietoa, joka on kiinnitetty sijaintiin. Viittaus paikkatietoon voi olla välitön, kuten koordinaatit, tai välillinen, kuten esimerkiksi osoite, tunnus tai nimi, joka viittaa paikkaan tai alueeseen.

Juha Saarentaus, Geowise Oy

Valtaosa julkishallinnon tuottamasta ja ylläpitämästä tiedosta on paikkatietoa ja siksi sen hyödyntämiseen kohdistuu suuri intressi. Paikkatiedot voivat kuitenkin olla myös henkilötietoja ja paikkatietoaineisto voi muodostaa henkilörekisterin. Tällaisen tiedon käsittelyyn (esimerkiksi tallentamiseen, käyttämiseen ja luovuttamiseen) kohdistuu henkilötietolainsäädännöstä johtuvia rajoituksia.

Päivi Korpisaari, ympäristöministeriön raportti, 10/2018

Luetuimmat

Lue lisää