• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:18.10.2018

Tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa myös paikkatietoihin

Kirjoittaja

You are currently viewing Tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa myös paikkatietoihin

Paikkatieto on tietoa, joka on kiinnitetty sijaintiin. Viittaus paikkatietoon voi olla välitön, kuten koordinaatit, tai välillinen, kuten esimerkiksi osoite, tunnus tai nimi, joka viittaa paikkaan tai alueeseen.

Valtaosa julkishallinnon tuottamasta ja ylläpitämästä tiedosta on paikkatietoa ja siksi sen hyödyntämiseen kohdistuu suuri intressi. Paikkatiedot voivat kuitenkin olla myös henkilötietoja ja paikkatietoaineisto voi muodostaa henkilörekisterin. Tällaisen tiedon käsittelyyn (esimerkiksi tallentamiseen, käyttämiseen ja luovuttamiseen) kohdistuu henkilötietolainsäädännöstä johtuvia rajoituksia.

Päivi Korpisaari, ympäristöministeriön raportti, 10/2018