• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:18.11.2019

Selvitys paikkatietoalan yhteistyöelimestä

Paikkatietoalan uutena yhteistyöelimenä toimivan yhdistyksen hallinnosta, rahoituksesta ja toiminnasta toteutettiin selvitys elo-lokakuussa 2019. Selvityksessä tutustuttiin muissa maissa oleviin käytäntöihin sekä verrattiin vastaavan tyyppisiä edistämistoimijoita Suomessa.

Kirjoittaja

You are currently viewing Selvitys paikkatietoalan yhteistyöelimestä

Selvityksessä nousi esiin Norjassa ja Tanskassa toiminnassa olleet GeoForum Norge ja Geoforum Denmark -yhdistykset, joiden toimintaa ja tuloksia pidetään onnistuneina ja sopivina esimerkkeinä Suomen tilanteeseen. Selvitystyön ohjausryhmässä oli edustus valtionhallinnosta, kunnista, koulutus- ja tutkimussektorilta sekä yrityksistä.

Yhdistyksen missiona on edistää paikkatiedon yhteiskunnallista hyötyvaikutusta. Tämä tavoite saavutetaan ylläpitämällä laadukasta tiedotus- ja viestintätoimintaa alasta ja sen tuottamista hyödyistä, sekä kokoamalla ja ylläpitämällä laaja verkosto alalla työskentelevien henkilöiden ja organisaatioiden yhteistoiminnan mahdollistajaksi.

Tavoitteena 200 organisaatiota ja 1500 henkilön verkosto

Selvityksen pohjalta todetaan, että tavoiteltu yhteistyöelin kykenee riippumattomasti edistämään koko alaa, jolla arvioidaan työskentelevän vähintään 1500 ammattilaista. Yhteistyöelimenä toimivan yhdistyksen toimintaan odotetaan osallistuvan yli 200 organisaatiota, joista lähes puolet ovat kuntia. Kuntien osuus yhteistyöelimessä osoittautui verrokkimaissa merkittäväksi.

Selvityksen perusteella yhteistyöelimellä voidaan tehostaa alalla jo olemassa olevien yhdistysten ja verkostojen toimintaa. Erityisesti näiden toimijoiden hallintotaakkaa voidaan keventää ja tarjota toiminnalle nykyistä paremmat puitteet. Yhteistyöelin laajentaa myös olemassa olevien yhdistysten kosketuspintaa alan ammattilaisiin.

Selvitys on ladattavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistosta.