• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:6.10.2020

Kestävämpi tulevaisuus – paikkatiedot osana ratkaisua

YK:n yleiskokouksessa 23.9.2020 presidentti Niinistö esitti huolensa ilmastonmuutoksen aiheuttamista uhista. Puheessaan hän harmitteli myös, kuinka pandemian vuoksi moni valtio on vetäytynyt omilleen. Toivottu yhteistyö valtioiden kesken on siksi heikentynyt.

Kirjoittaja

You are currently viewing Kestävämpi tulevaisuus – paikkatiedot osana ratkaisua

Moni meistä jakaa samat huolenaiheet, kun maailma on myllerryksessä ja kansainvälisen yhteistyön tulevaisuus tuntuu epävarmalta. Pandemia on kuitenkin opettanut meille tärkeitä asioita, kuten Niinistö puheessaan mainitsi. Osaamme esimerkiksi suhtautua terveysturvallisuuteen jatkossa vakavammin kuin ennen.

Paikkatietojärjestelmät ovat osa ratkaisua ja niistä onkin muodostunut olennainen osa kansainvälistä yhteistyötä. Kumppaneille ja päätöksentekijöille voidaan tarjota nopeasti ja helposti ymmärrettäviä vastauksia ja tietoa karttojen ja muiden tilastojen muodossa. Kartat ja muut paikkatietoaineistot auttavat tunnistamaan yhteyksiä menneisyyden, nykyisen tilan ja eri tulevaisuuden skenaarioiden välillä.

Kun myös pandemian elpymistoimenpiteitä arvioidaan niiden ympäristövaikutusten kautta, paikkatieteelliset työkalut tarjoavat arvioihin keskeisen näkökulman. Ne tarjoavat informaatiota esimerkiksi muuttuviin sääoloihin, ravinnekuormituksiin ja ihmisten terveydelle aiheutuviin riskeihin. Informatiiviset visualisoinnit osoittavat nämä kehitykset tavalla, jonka sekä tutkijat että muut kuin asiantuntijat voivat ymmärtää.

Kansainväliset uhat kaipaavat niin kansainvälistä kuin kansallista yhteistyötä, ja muun muassa niiden puolesta rakennamme nyt Suomeen paikkatiedon GeoForum-yhteistyöverkostoa, jolla haluamme tehdä osamme.