• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:5.10.2020

Suomalaisen geospatiaalisen tiedon uusi aikakausi

Kirjoittaja

You are currently viewing Suomalaisen geospatiaalisen tiedon uusi aikakausi

GeoForum Finland -yhdistyksen strategiatyön kaksi ensimmäistä tapaamista on nyt purkissa ja tunnelma on erinomainen.

Kokouksissa on tutustuttu erilaisiin toimintaympäristöihin ja mietitty yhdessä, mitkä trendit ja muutokset eri aloilla ovat näkyvissä seuraavan kahden vuoden aikana. Tämän lisäksi mietittiin, millainen vaikutus teknologian kehityksellä ja paikkatiedoilla voi olla kyseisiin trendeihin.

GeoForumin muodostama verkosto on hyvä esimerkki kompleksisesta systeemistä, jossa useiden eri alojen toimijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Jokaisen jäsenen yhteinen tavoite on parantaa omaa ja koko systeemin toimintaa, kehittyä yhdessä ja hyötyä uusien yhteistyökumppaneiden näkökulmista. 

Kompleksisen toimintaympäristön sujuva organisointi edellyttää huolellisesti suunniteltua etenemismallia, joka kunnioittaa jäsenten toiveita, paineita, ja tarpeita. Ensisijaisesti yhdistyksen tarkoitus onkin edetä havainnoiden, oppien, tunnustellen ja kokeillen. Koska paikkatietoala on hyvin lavea, yhdessä keskustellen verkosto saa näkemyksiä eri suunnista. 

Nyt on hyvä aika keskittyä ajattelemaan paikkatietoa laajemmassa kokonaisuudessa. Tämä onkin aikamme trendi, kun datatalouden aikakaudella yhteiskäyttöisyyteen johtavat toimintatavat ja -mallit ovat tarpeen joka alalla. Viimeisten teollisten vallankumousten jälkeen luodut mallit eivät valitettavasti enää toimi nykyisessä, modernissa, tietoon perustuvassa maailmassa.  

Paikkatiedon yhteistyöalustassa on suuri etu, kun jäsenorganisaatiot voivat kehittyä yhdessä ja hyötyä uusien yhteistyökumppaneiden näkökulmista. GeoForum voi näin mahdollistaa geospatiaalisen tiedon liikkumiseen johtavaa kehitystä niin, että se on koordinoitua ja hallittua.