• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:3.11.2020

Arvometsiä kartoitetaan monimuotoisuuden suojelemiseksi

You are currently viewing Arvometsiä kartoitetaan monimuotoisuuden suojelemiseksi

Suomessa on yhä valtavasti suojelemattomia metsiä, joissa viihtyy iso osa uhanalaisista lajeista. Paikkatietoa hyödyntämällä voidaan kartoittaa kyseisiä metsiä ja lisätä suojelutoimenpiteitä.

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus tiedottivat tämän vuoden raportissaan, kuinka Suomen luonnon monimuotoisuus jatkaa vähenemistään. Paineita monimuotoisuudelle aiheuttaa erityisesti metsätalous, sillä metsissämme elää ainakin kolmasosa uhanalaisista lajeista. Suurin syy uhanalaisille lajeille on vanhojen metsien kaataminen sekä lahopuiden vähäinen määrä. Muita syitä monimuotoisuuden vähenemiselle ovat maatalous, rakentaminen, saastuminen ja ilmastonmuutos.

WWF on antanut vuoden 2020 Panda-palkinnon asiantuntijaryhmälle, joka kartoittaa vanhoja, niin kutsuttuja arvometsiä. Metsien kartoittaminen on tähän asti perustunut täysin vapaaehtoisvoimaan, joten WWF:n tuen toivotaan nyt antavan pikaista apua kartoitus- ja suojelutoimenpiteisiin lajirikkailla alueilla.

Pelkästään valtion mailla suojelemattomia arvometsiä on ainakin kymmeniä tuhansia hektaareja, jos ei enemmänkin. Työryhmän tarkoitus on osoittaa, kuinka paljon arvometsiä on yhä hakkuiden piirissä. Tutkimuksesta saatu paikkatieto on hankkeen päättyessä kaikille avointa. Tämän toivotaan vaikuttavan positiivisesti metsäsuojelun resurssien kohdentamiseen, sekä tietysti jakamaan tietoa monimuotoisuuden suojelutarpeista.

Lue koko Maankäyttö-lehden artikkeli täällä.