• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:10.11.2020

Monialainen paikkatieto-opintojakso keväällä 2021

You are currently viewing Monialainen paikkatieto-opintojakso keväällä 2021

Oulun ammattikorkeakoulun opintovalikoimassa löytyy paikkatieto-opintojakso, joka toteutetaan seuraavan kerran ensi keväänä. Opintojakson aikana tutustutaan satelliittipaikannusjärjestelmiin ja paikkatietojen hyödyntämiseen eri aloilla, sekä opitaan käsittelemään paikkatietoaineistoja.

Opintojakso on tarjolla valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen CampusOnline-verkostossa, ja se löytyy myös Oulun avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Opintojakso toteutetaan monialaisena. Voit tutustua kurssiin lisää täällä.

Kurssin tavoitteet

  1. Opiskelija tunnistaa paikkaan sidotun tiedon ja käyttää sitä paikkatieto-ohjelmistossa.
  2. Opiskelija laatii alueellisista tietoaineistoista karttaesityksiä.
  3. Opiskelija soveltaa paikkatiedon analysointimenetelmiä oman alansa kehittämistyössä.

Alat

Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Paikkatieto-ohjelmisto, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Tiedonhallinta, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys