• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:25.11.2020

Ruoantuotanto maksimiin paikkatiedoilla

Kirjoittaja

You are currently viewing Ruoantuotanto maksimiin paikkatiedoilla

Ravinteiden riittävä saatavuus on välttämätöntä kasvun ja ruoantuotannon laadun kannalta. Vuosittaisilla maaperänäytteillä voidaan seurata peltojen hoitokäytäntöjä ja vaikuttaa tuleviin maaperän muutospäätöksiin. Mitä useammalta alueelta paikkatietoaineistoa löytyy, sen paremmin satomaksimeita voidaan saavuttaa.

Luonnonvarakeskuksen Resurssitehokas vihannestuotanto -hankkeessa vuosina 2016-2018 mitattiin lannoitteiden satovaikutuksia ja selvitettiin maa-analyysien merkittävyyttä vihannesviljelyssä. Kokeiden avulla tarkennettiin muun muassa fosforilannoitteiden käyttömääriä sekä testattiin erilaisia lisälannoitustarpeen arviointimenetelmiä.

Hankkeen mukaan maa-analyysin avulla pystytään tulkitsemaan, vaikuttaako sadon määrään liian vähäinen tai korkea ravinnepitoisuus. Tarkan suunnittelun avulla satomaksimi on helpompi saavuttaa. Taustalle tarvitaan kuitenkin laajat tiedot maa- ja kasvianalyysiaineistosta.

Hankkeen aineisto edustaa koetoiminnassa mukana olleita peltolohkoja, mutta edesauttaa jatkotutkimusta useammilla viljelyalueilla.  

Koko raportti on luettavissa täällä.