• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:16.12.2020

DigInfra 2.021 -koulutus

You are currently viewing DigInfra 2.021 -koulutus

Työskenteletkö väylähankkeiden parissa tilaajana, suunnittelijana, rakentajana, rakennuttajana tai kunnossapitäjänä? DigInfra 2.021 koulutuksessa pääset kehittämään osaamistasi ketterästi työn ohessa. Koulutuksessa opit, miten digitaaliset välineet ja menetelmät auttavat liikenneinfran koko elinkaaren hallinnassa ja edistävät yhteistyötä toimijoiden kesken.

Koulutussisältö:

  • Väylähankkeen elinkaaren hallinta digitalisaation avulla
  • Digitaalisen tiedon siirtäminen infran koko elinkaarella
  • Tietomallipohjaisen suunnittelun nykytilanne, haasteet ja tulevaisuudennäkymät
  • Mallipohjainen tuotantoprosessi ja digitaalinen luovutusaineisto
  • Digitaalinen hoito ja ylläpito
  • Tilaajan digitalisaatio
  • Viimeisimmät tutkimus- ja kehittämistulokset

Toista kertaa järjestettävän täydennyskoulutuksen sisällön on suunnitellut asiantuntijaryhmä, johon kuuluu kokeneita ja pitkään Infra-alalla toimineita yritysten ja organisaatioiden edustajia. 

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkototeutuksena 2.-3.2.2021 ja 13.4.2021 infra-alan organisaatioiden ja korkeakoulujen yhteistyönä. Mukana ovat Tampereen korkeakouluyhteisö, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Ilmoittaudu mukaan 15.1.2021 mennessä. Lue lisää