• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:14.12.2020

EU:n rahoittama GeoE3-projekti alkoi lokakuussa 2020

You are currently viewing EU:n rahoittama GeoE3-projekti alkoi lokakuussa 2020

Open Geospatial Consortium (OGC) on ilmoittanut osallistuvansa EU:n rahoittamaan “Geospatially Enabled Ecosystem for Europe” (GeoE3) -hankkeeseen. EU:n rahoittama projekti parantaa tietojen saatavuutta, yhteentoimivuutta ja yhdenmukaistamista sekä pyrkii rakentamaan kansallisiin alustoihin perustuvan tietoekosysteemin.

Kolmivuotisella hankkeella on seuraavat tavoitteet:

  • Paikkatietojen ja muiden tietojen parempi saatavuus ja yhteentoimivuus
  • Metadatatietojen käytettävyys
  • Integrointi muihin tietokantoihin
  • Esteettömyys eurooppalaisen tietoportaalin kautta (DCAT-AP:n kautta)
  • Paikkatietojen dynaaminen yhdenmukaistaminen käyttötapausten ja uusien rajapintojen avulla
  • Esimerkki “Cloud Platform“, joka esittelee käyttötapauksia. Alustaa käytetään kansallisten alustojen toteutuksiin eri rajapintapalveluiden ja työkalujen avulla
  • Ekosysteemi, joka perustuu kansallisiin alustoihin
  • eLearning-videot ja innovaatiotapahtumat tukevat tavoitteita

Projekti alkoi lokakuussa 12 kumppanin kanssa eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana ovat Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, Tilastokeskus ja Spatineo.

OGC on ollut paikkatietoalan standardien kehittämisen eturintamassa jo lähes 30 vuotta. Lue lisää