• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:1.12.2020

StandardiPositio: Maastotiedot GeoPackage-muodossa

Kaipaatko Maastotietokannan vektoriaineistoja GeoPackage-muodossa? Ei hätää, löydät ne Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta, jonne ne lisättiin viime kesäkuussa. Enää sinun ei tarvitse ladata tuhansia tiedostoja, jos haluat saada vektoriaineistot koko Suomesta käyttöösi.

Kirjoittaja

You are currently viewing StandardiPositio: Maastotiedot GeoPackage-muodossa
Kuva: MML

GeoPackage on tapa tallentaa paikkatietoja SQLite-tietokantaan. SQLite on erittäin yleisesti käytetty avoimen lähdekoodin tietokanta, jonka koko sisältö tallennetaan yhteen ainoaan tiedostoon. Tietoja voi hyödyntää kaikilla paikkatieto-ohjelmistoilla, jotka tukevat GeoPackage-tiedostomuotoa. GeoPackage julkaistiin OGC:n (Open Geospatial Consortium) standardina vuonna 2015. 

Huomaamattomat apurit 

SQLite-tietokannat on tavallisesti sulautettu ohjelmistoihin niin, etteivät käyttäjät edes huomaa niiden olemassaoloa. Esimerkiksi jokainen Chromeja Firefox-selaimen käyttäjä on myös SQLite-käyttäjä, koska selaimet tallentavat selaushistorian, kirjanmerkit ja evästeet SQLite-tietokantoihin. Paikkatiedon käyttäjille GeoPackage on yhtä huomaamaton. Se on yksi .gpkg-päätteinen tiedosto, joka sisältää paikkatietoja. Sitä voi käyttää sellaisenaan kaikilla GeoPackagea tukevilla ohjelmistoilla, olipa käytössä sitten ESRI, MapInfo, QGIS, GeoServer tai jokin muu. SQLite-tietokannat eivät ole uusia paikkatietoalallakaan. Jo kauan ennen GeoPackage-standardin julkaisua SQLite-tietokannat ovat olleet käytössä useissa ratkaisuissa. Esimerkkeinä voi mainita Autodeskin kehittämän SQLite-tuen FDO-tekniikalle (2008), avoimen lähdekoodin SpatiaLite-kirjaston tuen vektoreille (2008) ja rastereille (2009) sekä MapBox-yhtiön MBTiles-määrittelyt rasteriaineistoille (2011). Näistä erityisesti kaksi jälkimmäistä toimivat esikuvina GeoPackagestandardille. GeoPackage on kuitenkin kirjoitettu alusta alkaen uudestaan. Kun standardin laatiminen aloitettiin täysin puhtaalta pöydältä, oli mahdollista välttää aikaisempien ratkaisujen sudenkuopat. Todennäköisesti päätös aloittaa alusta on myös nopeuttanut standardin käyttöönottoa. Standardi on ollut kaikille ohjelmistojen kehittäjille uusi, eikä kukaan ole saanut etulyöntiasemaa. 

Maanmittauslaitokselta maastotietoja GeoPackagemuodossa 

Maanmittauslaitoksen maastotiedot ovat olleet saatavilla GeoPackage-tiedostomuodossa kesäkuusta 2020 lähtien. GeoPackage-aineiston voi ladata maksutta Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta. Sopimusasiakkailleen Maanmittauslaitos on toimittanut vektoriaineistojaan GeoPackage-muodossa jo vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi tutkijat, opettajat ja opiskelijat ovat voineet ladata GeoPackage-muotoisia maastotietoja Geoportti-palvelusta (www.geoportti. fi). Näistä saatujen myönteisten kokemusten perusteella GeoPackage oli helppo tuoda avoimesti saataville. 

Kuva: Jukka Rahkonen

Tuhansien tiedostojen sijaan kaksi tiedostoa 

Suurin etu GeoPackage-muodossa on tiedostojen määrä. Se helpottaa maastotietokannan hyödyntämistä erityisesti silloin, kun tarvitaan koko maan kattavaa aineistoa. Aiemmin aineisto on pitänyt ladata yli kolmena tuhantena tiedostona, joista jokainen sisälsi maastotiedot yhden karttalehden alueelta. GeoPackage-muodossa tiedostoja on vain kaksi, joista toinen sisältää korkeuskäyrät sekä muut korkeussuhteet ja toinen kaikki muut maastotietokannan kohteet koko Suomen alueelta. Tiedostojen sisällä tiedot on jaettu kohdeluokittain tauluihin Maastotietokannan kohdemallin mukaisesti. Tiedoille korkeussuhteista riittää 7 taulua, kun muita tietoja on tallennettu yli 120 tauluun. Koska kyse on koko Suomen kattavasta aineistosta, kohteiden määrä on valtava: korkeussuhteisiin liittyviä kohteita on yhteensä 7,6 miljoonaa ja muita kohteita on yli 66 miljoonaa. Näin ollen myös tiedostokoot kasvavat suuriksi: Korkeussuhteet vievät 34 gigatavua ja muut kohteet 73 gigatavua. 

Hyväksi testattukin vaatii kehittämistä 

GeoPackage-tiedostojen standardinmukaisuus on varmistettu OGC:n TEAM Engine -ohjelmalla ja niiden käyttöä on testattu Maanmittauslaitoksessa QGIS-, ESRI:n ArcMap- ja ArcGIS Pro-, MapInfo Professional-, FME- ja GDAL-ohjelmistoilla. Maastotietojen käyttö näillä ohjelmistoilla on sujuvaa, mutta suurien tiedostojen lataaminen verkosta on hidasta ja käyttäjien levytilakin voi täyttyä. Maanmittauslaitos suunnitteleekin uutta latauspalvelua, joka tuottaisi GeoPackage-tiedoston käyttäjän haluamista kohdeluokista käyttäjän rajaamalta alueelta. Pelkästään kohdeluokkavalinnan vaikutusta tiedostokokoon voi arvioida taulukon 2 perusteella. Rasteriaineistojen välittäminen GeoPackage-muodossa ei ole toistaiseksi Maanmittauslaitoksen suunnitelmissa.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Positio-lehdessä 4/2020. Lue koko artikkeli alkuperäisessä muodossaan Helsingin yliopiston kirjaston sivuilta.