• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:25.1.2021

GeoForum-yhteistyöelimen ensimmäinen vuosi

You are currently viewing GeoForum-yhteistyöelimen ensimmäinen vuosi

Toivomme, että kaikilla on ollut hyvä käynnistys uudelle vuodelle. Vuoden aluksi haluamme kertoa, että GeoForum on nyt lujittamassa paikkaansa paikkatietoalan yhteistyöverkostona ja valmis toteuttamaan verkostoa palvelevaa toimintaa. Syksyllä 2020 vahvistettu jäsenpohja mahdollistaa toiminnan kehittämisen kolmen ensimmäisen vuoden ajan.

Toimintaa 2021

Vaikka vallitseva koronapandemia rajoittaa fyysisten tapahtumien järjestämistä, järjestämme laadukkaita sekä verkossa että ulkona toteutettuja kohtaamisia. 

Jäsenten kanssa jatkamme aktiivista yhteydenpitoa ja kehitämme viestintätoimia, joiden avulla paikkatieto ja sen merkitys tehdään yhdessä tunnetuksi. Viestinnän sisältö hankitaan jäsenorganisaatioiden (tai muiden alan toimijoiden) sopimus- ja viestintäkontakteilta, uutiskirjeistä, verkkosivuilta ja tapahtumista.

Kansallisen toiminnan lisäksi GeoForum on järjestämässä kansainvälisiä verkkotapahtumia yhdessä pohjoismaisen GI Nordenin kanssa.

Oppilaitokset ja opiskelijajärjestöt otetaan toimintaan mukaan ylläpitämällä yhteyshenkilöiden kontaktitietoja ja järjestämällä verkkotapaamisia oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen edustajien kanssa. 

Yhteishankkeiden aikaansaamiseksi yhdistys on esillä ja luo suhteet eri toimialoilla toimiviin verkostoihin ja merkityksellisiin toimijoihin. Toteutamme kevään 2021 aikana Kansallisen paikkatietostrategian päivityksen fasilitoinnin. Strategiatyötä varten perustetaan asiantuntijoista koostuva strategiatyöryhmä ja työ toteutetaan kesäkuuhun 2021 mennessä.

Organisoimme myös innovaatioiden ja avoimen keskustelun tueksi aktiivisten henkilöiden toimintaa työryhmiin. Työryhmiä ovat tällä hetkellä Kuntien paikkatietokahvit, Geodeettikahvit, Digital Twin Finland ja KoronaGIS.

Toiminnan tulokset syntyvät verkostossa, joten toivotammekin kaikki mukaan osallistumaan, tuomaan sisältöä sekä kohtaamaan ja oppimaan muilta.

Inspiroivaa vuotta,
GeoForum Finland ry