• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:7.1.2021

Kunnat työstävät digitaalisia kaksosia

Kirjoittaja

You are currently viewing Kunnat työstävät digitaalisia kaksosia
Kuva: Espoon kaupunki, Leppävaara CityModel

Kaupunkimallit mahdollistavat paikkatiedon visuaalisen integroinnin yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla voidaan hallita hyvin monimutkaisia kaupunkitietoja. Tärkeitä teemoja vuodelle 2021 ovatkin kaupunkien digitaaliset kaksoset, sekä 3D-kaupunkimallien ja BIM-mallien soveltaminen. Suomalaiset kunnat toteuttavat jo nyt runsaasti paikallisia 3D-kaupunkimalleja.

Joulukuun Kuntien paikkatietokahveilla keskusteltiin kaupunkimallien sovelluksista ja erilaisista teknologioista. Lähinnä keskustelua käytiin lisätystä todellisuudesta, jonka avulla saadaan luotua erilaisia malleja ja koordinaatistoon sidottuja esityksiä. 

Keskustelussa teknologian mahdollisuudet konkretisoituivat, kun katselimme käytännön työtä kaupunkimallin päivityksessä nykyvälineillä. Huikean yksityiskohtaisten mallien työstäminen on jo hyvin mahdollista, kun välineitä ja osaamista löytyy.

Alalla on käytössä useita teknologioita, jotka tunnistavat mallinnetun ympäristön. Esimerkiksi Unity pelimoottoriin rakennettu 3D ”Area target” tunnistaa kuvatun tilan. Unity pelimoottori on kehitetty lähinnä pelitoteutuksiin, mutta nykyään sitä käytetään laaja-alaisesti eri julkaisuympäristöjen osalta. Teknologia mahdollistaa lisätyn todellisuuden käytön, jonka avulla taas voidaan rakentaa erilaisia virtuaalinäyttöjä.

Kehityksessä usein seurataan suurempia kuntia, mutta todellisuudessa Suomessa on suuri määrä pieniä (ja pieneneviä) kuntia. Tämä johtaa supistettuihin toimintoihin ja tiukkeneviin resursseihin. Pienet kunnat myös jakavat asiantuntijapalveluita naapurikuntien kanssa. Pieni huolenaihe on se, syntyykö kuntien välille eriarvoisuutta, jos uusinta teknologiaa ei pystytä hyödyntämään kaikkien tilanteissa.

Mitä voisimme tehdä tulevaisuudessa? Kunnat tunnetusti tarjoavat valtavan määrän palveluita erilaisille organisaatioille. Sovelluksia ja tilanteita on useita, jotka pitäisi pystyä mallintamaan. 

Tärkeää olisikin jatkossa keskittyä siihen, että kuntien digitaaliset prosessit kehitetään tiukassa yhteistyössä eri kuntien paikkatieto-osaajien kanssa. Paikkatiedot mallintavat ympäristöämme hämmästyttävällä tarkkuudella, joka mahdollistaa hämmästyttäviä asioita.