• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:13.1.2021

ProGIS ry opinnäytetyöpalkinnot 2020

You are currently viewing ProGIS ry opinnäytetyöpalkinnot 2020

Paikkatietoalan yhdistys ProGIS ry myöntää vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon ansioituneelle tai ansioituneille paikkatietoalan opinnäytetyön laatijoille Suomessa. Opinnäytetyöt kuvaavat paikkatietotekniikoita ja/tai niiden hyödyntämistä edistävää toimintaa.

Vuoden 2020 opinnäytetyöpalkinnon saajat olivat Anna Brauer (Dresden University of Technology), Joni Laurila (Itä-Suomen yliopisto) ja Sara Todorovic (Helsingin yliopisto).

Anna Brauer: Analyzing bicycling fluency in urban areas using mobile activity tracking data

Anna Brauer tutki Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa pyöräilyn sujuvuutta pääkaupunkiseudulla. Diplomityö hyödynsi paikkatietoa pyöräilijöiden liikeradoista. Jokaiselle kuljetulle tiesegmentille määritettiin sujuvuusarvot, jotka sitten yhdistettiin pyöräilijöiden liikeratoihin. Vastaavaa analyysia voidaan hyödyntää muillakin kaupunkialueilla.

Joni Laurila: Korkeusmallin laadun merkitys tulvasuojelun näkökulmasta

Joni Laurila tutki pro gradussaan Maanmittauslaitoksen 2m korkeusmallin (KM2) soveltuvuutta tulvasuojelun tarpeisiin. Tutkimuksessa vertailtiin tulvapenkereiden tarkkoja mittoja KM2-aineiston korkeuslukuihin. Tulokset osoittavat, että KM2 kuvaa tulvapenkereen korkeutta riittävän yksityiskohtaisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla sovellusaloilla.

Sara Todorovic: Modelling risk factors in urban residential fires in Helsinki

Sara Todorovic tutki pro gradussaan Helsingissä syttyneiden asuinrakennuspalojen alueellista esiintyvyyttä sekä esiintyvyyteen vaikuttavia naapurustojen rakenteellisia, sosioekonomisia ja väestöllisiä tekijöitä. Tutkimus perustuu Geographically Weighted Regression -menetelmään, jolla voidaan ottaa alueellinen heterogeenisyys huomioon. Tulokset osoittavat, että paikallisia eroja selittävillä muuttujilla on yhteys paloriskin todennäköisyyteen.

Tuloksia tullaan hyödyntämään Helsingin pelastuslaitoksen tulevissa tutkimuksissa ja käytännössä riskien arvioinnissa.

Opinnäytetyöseminaari tammikuussa 2021

ProGIS ry järjestää yhdessä GeoForumin kanssa 25.1.2021 kaikille avoimen opinnäytetyö-webinaarin, jossa palkinnon saajat pääsevät esittelemään opinnäytetyönsä paikkatietoyhteisölle.