• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:18.1.2021

Uusi standardi kaupunkimallien työstämiseen

You are currently viewing Uusi standardi kaupunkimallien työstämiseen

CityGML on vuodesta 2008 asti käytössä ollut standardoitu tiedonsiirtomalli ja työkalu digitaalisten kaupunkimallien ja maisemien mallintamiseen. OGC (Open Geospatial Consortium) on julkaissut vuoden alussa CityJSON-formaatin, joka tarjoaa uuden vaihtoehdon Community standardiksi.

CityJSON määrittelee tapoja kuvata suurinta osaa kaupungeissa esiintyvistä 3D-ominaisuuksista, kuten rakennukset, tiet, joet, sillat ja kasvillisuus. Se määrittelee myös 3D-objektien erilaiset standardinmukaiset yksityiskohdat (LoD), mikä mahdollistaa objektien erilaiset tarkkuudet sovelluksista ja käyttötarpeista riippuen. 

CityJSONin tavoitteena on siis tarjota uusi vaihtoehto CityGML:n GML-koodaukselle, joka on toisinaan osoittautunut monimutkaiseksi lukea ja käsitellä. CityJSON pyrkii helpottamaan sekä tietoaineistojen lukemista että niiden luomista. CityJSONin avulla voidaan myös paremmin yhtenäistää toimijoiden tekemiä 3D-malleja. 

Vaikka CityJSONia itseään ei ole virallisesti standardoitu, se on koodaus OGC CityGML -datamallin (versio 2.0.0) osajoukolle. Tietoa CityJSON-formaatista löytyy tarkemmin CityJSON.org-verkkosivuilta.