• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:22.2.2021

Paikkatietojärjestelmät ja tekoäly tukevat liiketoimintaa

You are currently viewing Paikkatietojärjestelmät ja tekoäly tukevat liiketoimintaa

Laskennallisen voiman valtava kasvu tuo nopeasti uusia mahdollisuuksia yhteiskunnalle. Yhdistämällä paikkatietojärjestelmät ja tekoälyteknologia voidaan tehostaa useita prosesseja sekä kehittää eri aloja ja palveluita.

Paikkatietojärjestelmät tarjoavat tekoälyn tunnistustuloksiin paikkatietojen visualisointi- ja tila-analyysiominaisuuksia. Erilaiset paikkatietosovellukset, kuten esimerkiksi liikennevirran seuranta ja kaupunkiominaisuuksien hallinta voivat tarjota päätöksentekijöille paremman tavan ilmaista ja käyttää tietoa. 

Suomessa useilta pk-yrityksiltä kuitenkin puuttuu tekoälyyn liittyvää osaamista. Kun laskentakustannuksissa säästetään jo tutkimusvaiheessa, liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen voi jäädä vajaaksi.

EuroHPC-konsortion LUMI-supertietokone aloittaa toimintansa Kajaanissa kesän 2021 aikana. LUMI on GPU HPC kone, joka sopii hyvin tekoälymallien kehittämiseen ja tarjoaa siksi suomalaiselle yrityskentälle kiinnostavia mahdollisuuksia.

Nyt suomalaiset yritykset voivat saada käyttöönsä laskentakapasiteettia osana AI Business -ohjelman projektia. Maksimimäärä tuelle on 80 000 euroa. AI lasketatukea voivat hakea kaikki suomalaiset yritykset, joiden laskentakustannukset tekoälyyn liittyvissä tutkintaprojekteissa ylittävät 20 000 euroa. Laskentatukea voi hakea niin kehitysrahoituksen yhteydessä kuin myös myöhemmin projektin aikana. 

Ohjelman toivotaan parantavan suomalaisten tekoälyyn panostavien pk-yritysten kilpailukykyä sekä tuottamaan laadukkaampia tuotteita ja palveluita. Lue ohjelmasta lisää Business Finlandin sivuilta.