• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:26.3.2021

GAIA-X Suomessa, entä paikkatiedot?

Kirjoittaja

You are currently viewing GAIA-X Suomessa, entä paikkatiedot?
Kuva: Helsinki Marketing

Euroopan Unioni julkaisi vuosi sitten uuden digitalisaatiostrategian, jonka yksi iso kokonaisuus on EU:n datastrategia. Strategian tarkoitus on luoda yhtenäiset EU:n sisämarkkinat.

Viime kuukausina strategian ensimmäiset toimenpiteet ovat vahvistuneet. Yksi toimenpiteistä on datan hallintamalli EU:ssa (Data governance act), jonka tarkoitus on luoda strategiassa esitetyille data-avaruuksille regulaatioviitekehys. 

Lainsäädännön ohella Euroopassa pyritään kehittämään yhteistä datamarkkinaa kehittämällä monikansallisena, eurooppalaisena yhteistyönä datainfrastruktuuria, puitteita eurooppalaisten datamarkkinoiden synnylle.

Data-avaruus puolestaan on komission uudelleen luoma termi, joka toimenpiteenä auttaa tämän infrastruktuurin rakentamista. Tällä saralla on nimenomaan suuri innovaatiopotentiaali. Uudenlainen datainfrastruktuuri mahdollistaa datan liikkumisen niin toimialojen sisällä kuin myös yli toimialarajojen. EU rahoittaa data-avaruuksien kehittämistä Digital Europe ja Horisontti  -työohjelmista.

Seuraavaksi kuvaan astuu GAIA-X

GAIA-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. GAIA-hanke on saanut alkunsa Saksan ja Ranskan aloitteesta, mutta Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä, että useiden toimialakohtaisten data-avaruuksien sekä niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. 

Hanke vaatii datatalousosaamista monella tasolla ja toteutuessaan erityisesti suomalaisten yritysten on oltava hereillä hyödyntääkseen mahdollisuuksiaan yhteiseurooppalaisella datamarkkinalla.

Suomessa tällä hetkellä määritellään kansallista GAIA-X -strategiaa. VTT koordinoi GAIA-X Space -hanketta, jossa on mukana noin 20 suomalaista yritystä. Käyttötapauksia on niin elintarviketeollisuus-, vesitalous-, energia-, terveys-, liikenne- kuin myös kiertotalouspuolelta.

Euroopan tasolla ohjelma on ihan viime kuukausien aikana edennyt huomattavasti. Mukana on yhdeksän ”hubia”, jotka tekevät yhteistyötä. Yksi hubeista löytyy Suomesta. Teknisen kehityksen säätiö Belgiassa vastaa GAIA-X-ohjelman arkkitehtuurista ja kyvykkyydestä, kun taas hubit edustavat käyttäjiä eli yritysten näkökulmaa.

Jokaisessa maassa on omia toimialaryhmiä, jotka valmistelevat linjauksia ja määrittelevät toimialan toimet ja tarpeet GAIA-X -ohjelmaa varten. Lisäksi linjauksissa esitellään jo olemassa olevia käyttötapauksia. Suomessa mukana ovat mobility, agri-food, intelligent industry ja health -toimialaryhmät.

Suomi mukaan esittelemään omia käyttötapauksia

Suomi ja suomalaiset yritykset ovat kansainvälisesti kiinnostavia yhteistyökumppaneita ja siksi on syytä varmistaa, että Suomi on tiiviisti mukana etenkin ohjelman alkuvaiheessa. Suomessa vahvuutena on erityisesti ihmislähtöinen datatalous (tai My data ajattelu). Jos katsoo muita toimialaryhmiä, kuten kiertotalous ja Smart city, rajaus pelkkään teollisuusdataan ei riitä.

Vaihtoehtoja osallistua GAIA-X:n kehittämiseen on kaksi. Yritykset voivat liittyä mukaan GAIA-X AISBL -säätiöön ja tuoda esille omaa teknologiaa ja teknologista osaamista, sekä ohjata kehityksen suuntaa. Kyseessä on niin kutsuttu eurooppalainen “yhteiskehittelyharjoitus”.

Hubin kautta toimiminen on toinen vaihtoehto, jonka kautta yritykset pääsevät tuomaan esille omia käyttötapauksia ja kertomaan vaatimuksia kehitystyölle. Sitä kautta saa ensikäden tietoa hallintomallin rakentamisesta sekä GAIA-X -ohjelman soveltuvuudesta omalle alalle. 

Lisäksi hanke auttaa hahmottamaan hyödyt liiketaloudelle datatalouteen siirtyessä. Mitkä toimialan tarpeet teknisen infrastruktuurin rakentamiseen on? Voidaanko myös odottaa, että GAIA-X tulee saataville avoimena lähdekoodina?

Digital Twin Finland -työryhmä mukana eurooppalaisessa kehityksessä

Olisiko nyt hetki, jossa voimme ponnistaa eteenpäin GeoForumin toimesta käynnistyneen Digital Twin Finland -työryhmän kannalta? GAIA-X -hankkeessa nähdään ensisijaisesti tärkeänä julkisen sektorin, yrityksien ja tutkimuslaitosten yhteistyö. DTF on vuoden alussa koonnut yhteen kattavan läpileikkauksen eri tutkimuslaitoksia ja yrityksiä Suomessa.

GAIA-X suunnalta myös toivotaan, että maat järjestäytyvät toimialatyöryhmiin. Esimerkiksi geoinformatiikan osalta DTF on meillä jo valmis ryhmä, joka voi toimia työryhmänä ja ohjata siten ohjelman kehitystä.

GAIA-X -ohjelman ansiosta Suomessa ollaan yleisemminkin saamassa erilaiset konsortiot ja dataan liittyvät aloitteet järjestäytymään. Sen jälkeen tiedetään paremmin mitä kaikkea on ja kuinka voimme verkostoitua keskenämme. Tämä helpottaa esimerkiksi eurooppalaisiin rahoitushakuihin lähtemistä.

Kiinnostuitko? Lisätietoa Digital Twin Finland -työryhmästä saat GeoForumin sihteeristöltä. Työryhmään voi ilmoittautua täällä.