• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:24.5.2021

Osaaminen on Suomen menestymisen kannalta olennaista

Kirjoittaja

You are currently viewing Osaaminen on Suomen menestymisen kannalta olennaista

Suomessa ollaan yhä useammin tilanteessa, jossa työnantajien toiveet ja tarjolla oleva osaaminen eivät kohtaa. Osaamisvajeeseen vaikuttaa työmarkkinoiden nopea muutos, jolloin työtehtävään haettavaa osaamista ei ole tarjolla. 

Osaamisvaje on noussut haasteeksi yksityisellä sektorilla, mutta aivan erityinen haaste on maakunnissa. Maakunnissa haasteita luo esimerkiksi työikäisen väestön ikääntyminen ja väestökehityksen heikentyminen, kun muuttoliike kohdistuu isoihin kaupunkeihin. Lounaistieto kuitenkin uutisoi juuri, että Varsinais-Suomessa koronavuosi nosti kehyskuntien muuttovetovoimaa melkein puolella edellisvuoteen verrattuna.

Kehitys eri puolilla Suomea jakautuu epätasaisesti, mutta etätyöt ja digitalisaation kiihtyminen ovat kaikkialla kasvattaneet muun muassa tietoturva-, pilvipalvelu- ja ohjelmistoalan osaajien kysyntää.

Suomessa käytetään digitaalisia työkaluja (mukaan lukien paikkatietojärjestelmät) kaikilla tasoilla kansallisesta suunnittelusta yksittäisiin kuntiin ja hankkeisiin. Kaikki 309 kuntaa vastaavat omasta suunnittelustaan, mutta käytännöt vaihtelevat kuntien välillä. Toukokuun Kuntien paikkatietokahveilla nousikin esiin kysymykset erilaisista käytännöistä ja osaamisvajeesta.

Osaamisvaje näkyy kunnissa esimerkiksi tuloksettomina rekrytointeina, kun tehtäviin ei löydy päteviä tekijöitä. Paikkatietojen osalta on myös yllättävää, että vieläkin 60 suurimman kunnan joukosta löytyy kuntia ja kaupunkeja, joilla on vain yksi paikkatietoasiantuntija.

Kun haasteet kasvavat, tarvitaan asiantuntijoita, jotka osaavat rakentaa turvallista ja käytettävää tietoympäristöä. Yksi selkeä kompetenssialue paikkatietojen suhteen on tiedonhallinnan ymmärtäminen ja osaaminen. Millä tavalla hallitsemme dataa ja teemme sen käytettäväksi? Kyseessä on aikamme iso kysymys, jonka ratkaisemiseksi on kyettävä löytämään asiantuntijat, ja myös ylläpidettävä asiantuntijuutta. 

Osaaminen ja asiantuntijuus ovat jatkossakin Suomen menestymisen kannalta olennaisia. Pekka Sivonen Business Finlandista kokosi seuraavan kuvan muistutukseksi siitä, miten Suomi tarjoaa inspiroivan ympäristön eri alojen osaajille.