• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:16.6.2021

Digitaalisten 3D-kaupunkimallien kestävän kehityksen sovelluksia

You are currently viewing Digitaalisten 3D-kaupunkimallien kestävän kehityksen sovelluksia

Kiertotalous, vähähiilisyys ja energiatehokkuus

ESR KAOS (Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa) -hanke järjestää kaksiosaisen työpajan kesä- ja syyskuussa. Hanke keskittyy seuraaviin osaamisalueisiin:

  • Kaupunkimallintamisen tekniset lähtökohdat
  • 3D-kaupunkimallin toiminta koko organisaation prosesseja tukevana kokonaisuutena
  • 3D-kaupunkimallien hyödyntäminen jaettavana tietovarantona
  • Syklin osuudessa tarkastellaan kaupunkimalleja erityisesti kestävän kehityksen sovelluksena

Työpajassa työstetään uusia ajatuksia siitä, miten digitaalisia kaupunkimalleja ja paikkatietoa yleisemminkin voitaisiin hyödyntää osana kestävämpää kaupunkia, vastuullisempaa liiketoimintaa ja kestävämpää kuluttamista.

Työpajan laajempi konteksti on digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä, mutta nyt pureudutaan myös konkretiaan. Pienryhmätyöskentelyosiossa kaikki pääsevät ääneen.