• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:27.8.2021

Itämeren suojelu on tuottanut tuloksia vuosikymmenten aikana

Torstaina 26.8.2021 vietettiin Itämeripäivää! Itämeri on iso osa suomalaista luontoa ja siksi moni kokee sen suojelun itselleen tärkeäksi. Itämeripäivän tienoilla onkin hyvä muistuttaa, että Itämeri voi paremmin kuin 40 vuotta sitten.

You are currently viewing Itämeren suojelu on tuottanut tuloksia vuosikymmenten aikana

Suomessa rantaviivaa on yhteensä noin 46 200 kilometriä. Esimerkiksi maapallon ympärysmitta on 40 000 kilometriä. Tämän(kin) vuoksi Itämeren puhtaus on valtaosalle suomalaisista erittäin tärkeä asia. Tulevaisuuden kannalta oleellista on, että halu suojella rantaviivoja säilyy aktiivisena – niin poliittisesti kuin myös muun toiminnan kautta. Koska kaikkien toimien vaikutukset eivät näy heti meren tilassa, on meren suojelutyön oltava johdonmukaista. Useimmat tulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua. 

Paikkatieto- ja tutkimusaineistojen avulla voidaan analysoida meren tilaa eri vuosina ja tarkastella suojelun tuottamia tuloksia. Esimerkiksi meren fosforikuormaa on onnistuttu vähentämään merkittävästi. 

Suojelutyössä vaaditaan erilaisten valuma-alueiden tunnistamista sekä esimerkiksi maatalouden aiheuttaman kuormituksen pienentämistä. Myös ilmastonmuutos, ylikalastus, lisääntyvä laivaliikenne ja öljykuljetukset uhkaavat Itämerta ja vaativat useita toimenpiteitä.

Analyysien pohjaksi on olemassa suuret määrät Itämereen liittyviä paikkatieto- ja tutkimusaineistoja, rajapintoja ja palveluita. Voit hakea aineistoja kaikkien meritietoa tuottavien laitosten tietokannoista täällä.

Mukana on useita tietoaineistoja kategorioittain, kuten luonto ja lajisto, merisää, meriliikenne, vedenlaatu ja kemia, geologia, kulttuuriperintö, ihmistoiminta ja fysikaaliset ominaisuudet.