• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:16.8.2021

Testiaineistoa saatavilla rakennusten 3D-vektoreista – anna palautetta!

You are currently viewing Testiaineistoa saatavilla rakennusten 3D-vektoreista – anna palautetta!
(c) Helsinki Marketing

Maanmittauslaitos tulee tuottamaan maan kattavan rakennusten 3D-aineiston. Aineiston tuotanto seuraa lähtökohtaisesti Laserkeilausaineisto 5 p -aineiston aikataulua. Tuotetut rakennusten 3D-vektorit on mallinnettu JHS210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat -suosituksen mukaisesti. 3D-vektorit vastaavat yksityiskohtaisuustasoa 2 (LoD2) ja niiden pinnoille on lisätty semanttinen tieto siitä, mistä pinnasta on kyse (lattia, katto, seinä).

Nyt saatavilla on testiaineistoa CityGML- ja CityJSON-formaateissa rajatuilta alueilta. Alueet, joista aineistoa on saatavilla, on pyritty valitsemaan siten, että ne sisältävät mahdollisimman monipuolisesti erityyppisiä rakennuksia ja kattomuotoja. Aineiston on tarkoituksena mahdollisimman hyvin edustaa sitä aineistoa, jota Maanmittauslaitoksen on tavoitteena jaella asiakkaille tulevaisuudessa.

Nyt aineistoa on saatavilla Lappeenrannan alueelta ja myöhemmin aineistoa tulee saataville myös pääkaupunkiseudulta.

Testiaineiston perusteella toivomme saavamme palautetta mm. siitä kuinka hyvin aineisto vastaa erilaisiin käyttötapauksiin ja mihin suuntaan valtakunnallista rakennusten 3D-vektoriaineistoa tulisi kehittää. Palautetta voi antaa palautelomakkeella tai suoraan sähköpostitse Joonas Jokelalle, nimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi.

Testausaikaa on vielä reilusti: syyskuun 2021 loppuun asti.

Lisätietoja testaamisesta Rakennusten 3D-vektoreiden testiaineistot -sivulta. Tiedoksi myös taustoittava uutinen heinäkuulta: https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kolmiulotteiset-mallinnukset-rakennuksista-kuntien-ja-kansalaisten-hyodyksi