• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:9.8.2021

Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures

You are currently viewing Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures

EUROGI:n kokoama kymmenen asiantuntijan tiimi on julkaissut Towards a Sustainable Ecosystem Beyond Spatial Data Infrastructures -raportin. Raportti esittelee ajatuksia tulevaisuuden paikkatiedon ekosysteemistä, joka voisi toimia päivitetyn SDI-viitekehyksen pohjana.

EUROGI järjestää virtuaalisen tapahtuman 11. elokuuta 2021 klo 15, jossa raporttia esitellään tarkemmin. Tilaisuus järjestetään YK:n maailmanlaajuisen paikkatietojen hallinnan asiantuntijakomitean (the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information management, UN-GGIM) 11. istunnon sivutapahtumana.

Istunnon kaksi päätavoitetta ovat lyhyesti hahmotella asiakirjassa esitetyt ajatukset sekä saada palautetta istunnon osallistujilta. Palautteen avulla raportin sisältöä voidaan kehittää eteenpäin.

Taustaa

1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun jälkeen, kun SDI (Spatial Data Infrastructure) konseptualisoitiin, maailmassa on tapahtunut monia teknisiä muutoksia, jotka ovat muuttaneet radikaalisti paikkatieto- ja analytiikkaympäristöä. Siksi on tarpeen miettiä uudelleen tapoja, joilla paikkatietoa jaetaan, analysoidaan ja käytetään nopeasti muuttuvassa maailmassa.

EUROGI kokosi yhteen paikkatietoasiantuntijoita ympäri maailmaa, jotka halusivat aloittaa maailmanlaajuisen ajatustenvaihdon Beyond SDI -teemasta. Raportin toivotaan johtavan uuteen SDI-kehykseen, joka voi auttaa ihmiskunnan kohtaamien ongelmien ratkaisussa ja samalla auttaa hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät kansainvälistä paikkatietoyhteisöä.

Lue koko raportti täällä.

Ohjelma (englanniksi)

Welcome – Hans Breemersch (EUROGI President)
Background – Bruce McCormack (EUROGI Vice President)
SDI Evolution – Michael Gould (Esri and University of Jaume I, Spain)
New & Emerging Conditions – Zaffar Sadiq Mohamed-Ghouse (Spatial Vision, Australia)
A Vision for the Future – Serena Coetzee (University of Pretoria, South Africa)
Suggested Actions to move Towards a Sustainable Geospatial Ecosystem – Bruce McCormack
Questions and Answers
Concluding Comments – Bruce McCormack