• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:28.9.2021

Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!

You are currently viewing Gaia-X kutsuu suomalaistoimijat mukaan!
Kuva: Gaia-X tapahtuma (Sitra)

Gaia-X-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa laajasti datan jakaminen, jalostaminen ja datapohjaisen arvonluonnin yhteiskehittäminen Euroopassa. Suomi on aktiivisesti mukana edistämässä sekä hankkeen arkkitehtuurin kehittämistä että useiden toimialakohtaisten data-avaruuksien ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. 

Gaia-X:n avulla yritysten, tieteen ja politiikan edustajat kansainvälisesti luovat perustan uudelle tietoinfrastruktuurille. Hankkeessa luodaan avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvat datan jakamisen standardit ja infrastruktuurin.

Hanke vaatii datatalousosaamista monella tasolla ja toteutuessaan erityisesti suomalaisten yritysten on oltava hereillä hyödyntääkseen mahdollisuuksiaan yhteiseurooppalaisilla datamarkkinoilla.

Geoinformatiikan työryhmä Suomessa

GeoForum koordinoi Gaia-X Geoinformatiikan työryhmää Suomessa. Ryhmä edistää paikkatiedon käyttöä suomalaisissa Gaia-X-aloitteissa yhteistyössä paikkatietoa hyödyntävien organisaatioiden kanssa; yritykset, julkishallinto, oppi- ja tutkimuslaitokset. Ryhmän tavoitteena on parantaa tietojen yhteentoimivuutta eri toimialueiden välillä käyttämällä paikkatietoa keskeisenä osana.

Ryhmän kautta organisaatiot pääsevät tuomaan esille omia käyttötapauksia ja kertomaan vaatimuksia kehitystyölle. Sitä kautta saa myös ensikäden tietoa hallintomallin rakentamisesta sekä Gaia-X -ohjelman soveltuvuudesta omalle alalle. Lisätietoa työryhmästä löydät täältä.

Onko sinulla Gaia-X -konseptiin soveltuva käyttötapaus?

Onko sinulla uusi paikkatietoon perustuva innovaatio, joka ratkaisee elinympäristöihin liittyvät ongelmat? Kutsumme kaikki suomalaisyritykset rohkeasti mukaan esittelemään käyttötapauksia. Osallistu työpajaan marraskuussa tai ole yhteyksissä GeoForumin sihteeristöön.

Esimerkkejä eurooppalaisista geoinformatiikan käyttötapauksista

Kaukokartoitusaineiston analyysi luotettavassa pilviympäristössä (EO Data Federated Access System): Suunnitteilla on avoimen lähdekoodin ratkaisu, jonka avulla tietovarastojen ylläpitäjät ja tietojen käyttäjät voivat nopeuttaa yhteydenpitoa ja käsitellä tietoja pilviympäristössä. Lue lisää

Space4Cities: Hanke tukee eri pilvipalveluiden käyttäjien yhdistämistä yhteiseen ekosysteemiin, jossa (eurooppalaisten) tietojen, algoritmien, toimintojen ja tulosten turvallinen ja standardoitu vaihto voidaan suorittaa. Lue lisää

Älykäs infrastruktuurin hallinta (Smart infrastructure management): Hanke luo perustan monitieteelliselle yhteistyölle suunnittelussa ja varmistaa tietojen jatkuvan saatavuuden yli organisaatiorajojen. Lue lisää

Icon3D-suunnittelualusta: Digitaalinen kaksonen 3D -suunnittelun ja kansalaisten osallistumisen perustana. Suunnittelu-, tiedotus- ja osallistumisprosessit digitalisoidaan ja niitä tehostetaan yhteisen digitaalisen kaksosen ansiosta. Lue lisää