• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:14.12.2021

EUROGI kokoaa uuden Geospatial Green Deal -työryhmän

Kiinnostaako kansainvälinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hillinnän parissa? EUROGI:n hallitus on päättänyt uuden Geospatial Green Deal -työryhmän perustamisesta. Ryhmä on EUROGI:n Policy Portfolio -työryhmän alaryhmä.

You are currently viewing EUROGI kokoaa uuden Geospatial Green Deal -työryhmän

Mikä on EUROGI?

EUROGI on eurooppalainen paikkatietotoimijoiden verkostoitumisalusta, jonka tehtävä on lisätä paikkatiedon käyttöä kestävän, vauraan ja yhtenäisen Euroopan luomiseksi. 

Mihin työryhmä pyrkii?

Geospatial Green Deal -työryhmällä on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on tuottaa asiakirja siitä, kuinka paikkatiedolla ja paikkatietoanalytiikalla voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Toinen tavoite on luoda tiedotusohjelma, jolla edistetään asiakirjassa esitettyjä havaintoja ja suosituksia. Asiakirja tarjotaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäviksi EUROGI:n hallituksen kokoukseen toukokuussa 2022.

Ryhmä on avoin kaikille EUROGI-jäsenille ja jäsenten jäsenille. Mukaan pääsevät myös EUROGI-yhtymään kuulumattomat henkilöt, joilla on asiaankuuluvaa tietoa / asiantuntemusta.

Tule mukaan työryhmään!

EUROGI julkaisee kutsun ryhmän jäsenille tammikuussa 2022. Alustava varaus on viikolla neljä (4). Voit olla yhteyksissä GeoForumin sihteeristöön, jos olet kiinnostunut osallistumaan kokoukseen. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • EU:n kestävän kehityksen ohjelman tärkeimpiä näkökohtia tarkastellaan
  • Ryhmän tavoitteista keskustellaan ja ne vahvistetaan
  • Ohjelmaluonnoksesta keskustellaan ja siitä sovitaan
  • Keskustellaan mahdollisista painopistealueista sekä mahdollisista alaryhmien perustamisesta
  • Keskustellaan ryhmän nimestä ja hyväksytetään ehdotus EUROGI:n hallituksella
  • Ryhmänjohtaja nimitetään helmi-maaliskuussa 2022

Taustaluettavaa

A European Green Deal | European Commission (europa.eu)

Delivering the European Green Deal | European Commission (europa.eu)

Factsheets on the European Green Deal | European Commission (europa.eu)

European Green Deal – Consilium (europa.eu)

Information session on a preparatory action for the common European Green Deal Data Space under the Digital Europe Programme (DIGITAL) | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)