• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:3.12.2021

Paikkatietoteknologiat vähittäiskaupan murroksessa

Kuluttajien käyttäytymisessä on parin viime vuoden aikana tapahtunut kiistaton muutos, kun toiminta on siirtynyt suurilta osin verkkoon. Sijaintiteknologialla on keskeinen rooli hyvän ostokokemuksen varmistamisessa kuluttajille.

You are currently viewing Paikkatietoteknologiat vähittäiskaupan murroksessa

Ei tule yllätyksenä, että verkkomyynti on kaikkien aikojen huipussaan. Suomessa korona lisäsi yritysten halua hyödyntää verkkokauppaa erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kaupan toimialoilla. Kaikista vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 23 prosenttia ilmoitti myyvänsä verkkokaupalla vuonna 2020.

Verkkokauppa toimii vilkkaasti nykyajan nopeiden verkkoyhteyksien ja koronapandemian aiheuttamien liikkumisrajoituksen vauhdittamana, mutta mikä onkaan kivijalkakauppojen tulevaisuus?

Verkkokaupan ja fyysisen ostotilanteen yhdistelmä on todennäköisesti tie vähittäiskaupassa eteenpäin. Sekä verkko- että fyysisessä vähittäiskaupassa sijaintiteknologioilla on taustalla tärkeä rooli. Ne voivat muun muassa varmistaa hyvän ostokokemuksen ostajille. Myyjille paikkatietoanalyysit mahdollistavat tuoton sijoitetulle pääomalle.

Paikkatieto on erityisen tärkeää, kun on ymmärrettävä kuluttajien liikkumistottumuksiin liittyvän kuluttajakäyttäytymisen päälle sekä esimerkiksi tiedettävä heidän asuin- ja työpaikkansa. Yhä useammat kuluttajat käyttävät sijaintitekniikkaa näppärää ostokokemusta tavoitellessa, kun taas suuret vähittäiskaupan brändit – jotka toimivat sekä fyysisesti että verkossa – käyttävät sitä tehokkaamman liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Paikkatietoteknologiaa käytetään siis lähinnä kuluttajien ja ostajien käyttäytymisen ymmärtämisessä. Se voi auttaa yrityksiä saamaan lisää näkyvyyttä ja kohdistamaan myyntiä sopiviin asiakkaisiin. Paikkatietojen syväanalyysin ansiosta yritykset voivat tehdä tietoisempia päätöksiä jakelukanavista, viestintästrategioista ja hinnoittelumalleista. Kaikki nämä auttavat yritystä kehittämään kilpailuetua markkinoilla.

Lue lisää aiheesta Geospatial World -lehden artikkelista. Voit myös tutustua aiemmin julkaisemaamme artikkeliin, jossa kerrotaan paikkatietojen roolista SOK:n (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) toiminnassa.