• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:25.1.2022

Ymmär­retään­kö kart­taa? -semi­naaris­sa pureu­dut­tiin kartta­viestin­tään eri­lais­ten käyttö­koh­tei­den kan­nalta

Tiedolla johtaminen on vahvassa nousussa ja karttojen avulla tapahtuva viestintä ja tilannetietoisuuden tukeminen onkin muodostunut yhä yleisemmäksi. Mutta ymmärretäänkö karttoja oikein? Onko kasvavat tietomäärät esitetty onnistuneesti ja minkä viestin kartat lukijalleen välittävät?

Kartoilla kerromme tarinaa, jolla on aina suora vaikutus kartanlukijaan. Kun ideologiset mielipiteet ja sosiaalinen media nostavat päätään, kartoilla on entistäkin suurempi merkitys esittää asiat sellaisena kuin ne ovat.

Karttojen visualisoinnin ytimessä ovat faktapohjaisuus ja sen ymmärrystä lisäävä kerronta. Kartan kokoamiseksi on usein aluksi yhdistettävä informaatiota useista eri lähteistä, jonka jälkeen varsinaista visualisointia aletaan suunnitella.

Ymmärretäänkö karttaa? -seminaarissa 24.1.2022 saimme kuulla alan asiantuntijoiden näkemyksiä karttojen suunnitteluun ja esimerkkejä käytännön tilanteista median, kriisijohtamisen ja yhdyskuntasuunnittelun alueilta, joissa kartoilla on keskeinen rooli oikeanlaisen viestin välittäjänä.

Jos seminaari meni ohi, voit katsoa tallenteet GeoForumin Youtube-kanavalla. Jos hyvän kartan visualisointi kiinnostaa, voit myös tutustua Helsingin yliopiston avoimiin oppimateriaaleihin täällä.