• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:17.1.2022

Koronan keskellä – edelleen

GeoForumin tehtävä on edistää paikkatietoalan yhteistyötä. Yhteistyö mahdollistaa kaikille paremmat mahdollisuudet toteuttaa omaa toimintaansa sekä auttaa samalla muita.

Kirjoittaja

You are currently viewing Koronan keskellä – edelleen

Paikkatiedon poikkileikkaava rooli yhteiskunnan eri toimintojen tukena vahvistuu jatkuvasti ja se, jos jokin, korostaa yhteistyön merkitystä. Yhteistyö mahdollistuu, kun toimijat kohtaavat ja ymmärtävät paremmin toistensa tilanteita ja tarpeita. Mutta mitä tehdään, kun kohtaamiset on pakotettu taas tauolle? 

Saimme haasteista huolimatta toteutettua marraskuussa GeoForum Summit 2021 -tapahtuman, jolla jatkamme Paikkatietomarkkinoiden pitkää perinnettä. Toteutuksessa jouduttiin perääntymään fyysisen tapahtuman mallista jo toisen kerran peräkkäin. Tämä jätti pois laajan kohtaamisen mahdollisuudet, kun kaikille avointa näyttelyä ei voitu toteuttaa. Sen verran kuitenkin oli tilaa hybriditoteutukselle, että saimme paikan päälle muutamia kymmeniä henkilöitä. Uusia tuttavuuksia syntyi käytäväkeskusteluissa jo heidänkin kesken. Kohtaamisia tarvitaan. Isosti. 

Mitä muuta opittiin GeoForum Summitista? Ohjelmaan saatiin sisällytettyä paikkatietoon liittyviä tilanteita useammalta toimialalta. Perinteisen kartoituksen ja mittauksen sekä maankäytön prosessien lisäksi puhuttiin liikenteen kehityksestä ja yhden iltapäivän verran oltiin puolestaan metsäsektorin kehityksen kimpussa. Eri toimialojen kohdalla oli havaittavissa syvällisemmän toteutuksen tarve. Lyhyillä asiantuntijakeskusteluilla päästiin sisälle asiaan, mutta ensi vuonna pohdinnan tueksi tarvitaan useampia ja rinnakkaisia esityksiä. 

Tietoyhteiskuntakeskustelu on jälleen pinnalla. Tällä kertaa eduskuntaan valitsemamme kansanedustajat ovat selvästi paremmin tietoisia tietopolitiikan merkityksestä. Poikkeuksellisesti asioita pohtii eri puolueiden jäsenistä koostuva tietopolitiikan toimijoiden yhteistyöryhmä. Digitalisaation muutosvoima tunnistetaan, ja tiedon suuri merkitys yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ymmärretään. Ratkaisuihin tarvitaan myös paikkatietonäkökulmaa, ja tässä asiassa on meidän kaikkien hyvä olla hereillä. 

Jäsenistömme on kokoontunut vuoden ajan Digital Twin Finland -teeman ympärillä. Olemme pohtineet miten pystymme hyödyntämään digitaalisten kaksosten konseptia ja aikaansaamaan tietopohjan, joka muodostaa fyysisestä Suomesta älykkään kaksosen. Asiaa lähestytään kahdesta suunnasta: ensinnä mietitään mistä tiedosta kaksonen voi realistisesti koostua ja toisaalta tunnistetaan lähimpänä olevia käyttötapauksia. Nyt on aika viedä digitaalisen Suomen kaksonen mukaan tietopolitiikkaan ja näin varmistaa paikkatiedon asema politiikassa. 

Myös tätä työtä joudumme jatkamaan lähikuukaudet virtuaalisesti. Se syö tehoa vaikuttamiselta, mutta yrittänyttä ei laiteta. Jatketaan yhteistyön edistämistä yli toimialarajojen. 

Tällä palstalla GeoForumin toiminnanjohtaja Juha Saarentaus kertoo näkemyksiään paikkatiedosta alati muuttuvassa maailmassa. GeoForum on vuonna 2020 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on lisätä paikkatietoalan yhteistyötä yli hallinto- ja toimialarajojen.

Sähköposti: juha.saarentaus(at)geoforum.fi