• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:12.2.2022

Digitalisaatiolla resurssiviisasta infrarakentamista

You are currently viewing Digitalisaatiolla resurssiviisasta infrarakentamista

Suomessa paikkatiedon tehokkaamman hyödyntämisen arvioitiin vuonna 2018 tehdyssä selvityksessä tuovan vuoden aikana 13 miljardin euron hyödyt. Suurimmat hyödyt voidaan saavuttaa rakennetun ympäristön ekosysteemissä. 

Innovaatio lähti liikkeelle noin vuonna 2010. Kun kelataan taakse päin, Kaikki toimi paperilla piirustuksista suunnitteluun. Työmaalla piirustukset pyörivät pöydillä. Päästäänkö digitalisaatioon? Digitalisaatio helpottaa, voi tehdä paljon!

Voidaan laskea päästöjä perustuen todelliseen dataan työmaalta. Jos on tito asioista, pystyt reagoimaan ja kehuttämään kestävää toimintaa.

Nykyaikaistetaan infra-alaa ja sen mielikuvaa!

Tuodaan digitalisaatiota, on iso merkitys alan vetovoimalle isossa kuvassa. Joka vuosi infra-alalta huomattavasti enemmän porukkaa eläköityy ja poistuu vs kuinka paljon nuoria saadaan tilalle.

Paikkatietoalalla osaajatarve on kova. hankalaa julkisella sektorilla erityisesti vaikeuksia, yrityksillä myös. Liiketoiminta kiihtyis, asiakkaita on, mutta mistä tekijät?

Menetelmillä voidaan vaikuttaa, miten tehdään kestävää tulevaisuutta! Miten ratkaistaan ilmastonmuutos? Tällä alalla voit vaikuttaa.

Kymmenen vuoden elinkaari infrarakentamisen digitalisaatiosta: HYÖDYT LUKUINA

Aineettomat hyödyt:

Tiedon demokratisointi. Tuodaan ihmisten työssään tarvitsema tieto sinne, missä sitä tarvutaan ja niille, jotka sitä tarvitsevat. Aina ajankohtaisin tieto”. Janne Paitsola, Suomen maajohtaja Infrakitiltä.

Rahallinen hyöty:

Riippuu markkinoiden kypsyysasteesta, minkälaisia työkaluja hankkeella on käytössä, mikä on lähtötilanne, mitä tavoitellaan.

Jos Suomea ajatellaan, kypsä markkina, digitalisaatio, infrapuolella nykyaikaiset teknolohiat käytössä, 10%-20% säästöjä. Riippuu toki muuttujista.

Ei digitalisaatiota ilman yhteistyötä

Tarvitaan integraatioita, dataa, partnereita alustalle.

Hallituskaudella pyritään edistämään tiedon virtautusta. Avointa dataa hyvin kattavasti saatavilla ja myös Infrakitin asiakkaat hyödyntävät. Kaupunkimallit alkavat olla avoimesti saatavilla isoimmissa kaupungeissa.

Vielä toivotaan poikkitieteellistä avoimempaa tiedon virtaamista eri toimijoiden välillä. Asiakkaan näkökulmasta saisivat koko hankkeen elinkaaren haltuun ja voivat toimia yhteistyössä. Paikkatieto mahdollistaa tässä uusien tietojen yhdistämisen.

Katso Infrakitin haastattelu perjantaiaamun tietoiskussa!