• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
 • Artikkeli julkaistu:24.3.2022

Digital Earth Alliance vastaa paikkatiedon osaajapulaan

Kirjoittaja

You are currently viewing Digital Earth Alliance vastaa paikkatiedon osaajapulaan
Kuva: Digital Earth Alliance

Työnantajilla ympäri Eurooppaa on merkittävä pula paikkatiedon ammattilaisista, mikä tarjoaakin alalle yhteisen haasteen. Osaajapulan seurauksena organisaatiot ovat menettämässä merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaansa paikkatietoanalyysien avulla.

Osaamispula voi myös hidastaa alan kasvua sekä näkyä organisaatioiden vaikeuksissa suorittaa vaadittuja lakisääteisiä tehtäviä.

Alan tulevaisuuden turvaamiseksi on tärkeää, että osaaminen kasvaa. Vain näin voimme vastata niin nykyiseen kuin myös tulevaisuudessa lisääntyvään kysyntään. Monissa korkeakouluissa vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät opiskelijat löydä alan kursseille.

Korkeakoulujen mainitsemia syitä ovat muun muassa tiedonpuute niin opinto-ohjelmista kuin myös alan työllistymismahdollisuuksien laajuudesta. Lisäksi opiskelijat eivät välttämättä ole tietoisia paikkatietojen ja analytiikan merkityksestä muille ammatillisille ja yhteiskunnallisille aloille.

Ratkaisuksi korkeakoulujen yhteinen Digital Earth Alliance

Korkeakoulujen Digital Earth Alliance (Digital Earth Alliance of HEIs) on paikkatietoalan kursseja tarjoavien korkeakoulujen yhteinen kattobrändi, joka edistää hyvin määriteltyjen paikkatieto-ohjelmien ja -kurssien kehittämistä. Ohjelmat voivat sisältää kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritason kursseja sekä sivuainekokonaisuuksia, täysiä tutkintoja ja yhteisiä kansainvälisiä ohjelmia.

Onnistunut toteutus edellyttää:

 • brändi-identiteetin kehittämistä ja viestintää
 • jäsenyyskuviot
 • säännöt ja ohjeistukset
 • strategisten kumppanuuksien luomista instituutioiden kanssa
 • edistämismateriaalin kehittämistä ja laajaa jakelua
 • muiden sidosryhmien tukea

Suunnitteilla on, että EUROGI:n Koulutuksen kehittämisryhmä toimii hallinnoivana yksikkönä Digital Earth Alliancen perustamisprosessissa ja sen myöhemmässä tukemisessa. Voit lukea alkuperäisen tiedotteen EUROGI:n sivuilla.

Työryhmän tavoitteet

 1. Kiinnittää huomio paikkatietoaiheisiin opinto-ohjelmiin ja kurssitarjontaan
 2. Luoda yhteinen kattobrändi
 3. Tehdä yhteistyötä opetussuunnitelmien määrittelytyössä
 4. Kehittää käsitystä ammattialasta
 5. Edistää tiedekuntien ja laitosten kansainvälistä yhteistyötä paikkatietoalalla
 6. Lisätä tietoisuutta toisen asteen ja opettajien koulutusohjelmissa