• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:14.3.2022

Paikkatieto ja kuntayhteistyö parantavat tilojen hallintaa kunnissa

Kirjoittaja

You are currently viewing Paikkatieto ja kuntayhteistyö parantavat tilojen hallintaa kunnissa

Suomalaiset käyttävät päivittäin useita julkisia tiloja työntekoon, opetus- ja harrastustoimintaan sekä terveyden edistämiseen. Esimerkiksi väestön ikääntymistä ja digitalisaation mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole ennen yhdistetty julkisiin tiloihin.

Maakuntien tilakeskuksen tehtävä on ollut koota kuntien tilatiedot valtakunnallisen tilannekuvan muodostamiseksi. Hanke päättyi vuoden 2021 lopulla. 

Paikkatiedolla tarjoaa syvempää näkemystä aiheista, ja siksi sillä onkin iso rooli hankkeessa. Kuntien tilatietojen yhdistäminen erilaisiin ennusteisiin ja tietoihin auttaa hahmottamaan muun muassa tilojen tarvetta, niiden lukumääriä sekä esimerkiksi hiilijalanjälkeä.

Yhteismitallinen tilatieto mahdollistaa paikallisen johtamisen, alueellisen vertailun ja valtakunnallisen tehokkuuden. Hankkeen avulla kaikki tiedot löytyvät myös yhdestä paikasta. 

Miten hanke huomioi erilaiset kunnat?

Kunnat ovat erilaisia ja erilaisissa tilanteissa, joten syytä on ymmärtää yksittäisen kunnan tai vielä tarkemmin asiaa hoitavan virkamiehen nykytilanne. Tiedon taso, laatu ja niille asetetut odotukset vaihtelevat kunnittain, eikä yksi toimintamalli sovi kaikille. 

Asiaa on helpotettu tarjoamalla kunnille mahdollisuus tulla mukaan olemassa olevilla tiedoillaan. Kunnat laittavat tiedot siinä muodossa kun ne ovat olemassa ja Tilakeskus harmonisoi tietoja yhteismitalliseen malliin. 

Vuoropuhelu on myös äärimmäisen tärkeässä roolissa, ja sitä on tarkoitus jatkaa tiiviisti. Lue lisää Maakuntien tilakeskuksen sivuilta.