• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:7.4.2022

Uusi työryhmä hakee konkretiaa paikkatiedon turvallisuuskysymyksille

Tieto tarjoaa rajattomat mahdollisuudet, mutta myös rajattomasti mahdollisuuksia vastatoimintaan. Kun uusia tietovarantoja koostetaan, on ymmärrettävä, miten riskejä hallitaan.

Kirjoittaja

You are currently viewing Uusi työryhmä hakee konkretiaa paikkatiedon turvallisuuskysymyksille
Kuva: Arkistokuva

Turvallisuuden osa-alueisiin sisältyvät yleisesti tiedon julkisuuteen, salassa pidettävyyteen ja turvallisuusluokitukseen liittyvät asiat sekä henkilötietojen suoja.

Yhteiskunnassamme on seitsemän keskeistä elementtiä, joihin liittyy tiedonhallinta. Näitä ovat logistiikka, yhdyskuntatekniikka, elintarvikehuolto, rahoitus- ja maksujärjestelmät, julkinen talous, terveys ja hyvinvointi, energiahuolto. Jos jokin näistä pettää, yhteiskunnan, yritysten ja yksilön hyvinvoinnille syntyy ongelmia.

Paikkatiedot ja turvallisuus -työryhmä on perustettu käsittelemään ja edistämään paikkatietoon liittyvien turvallisuuskysymysten linjauksia ja tiedottamista.

Työryhmän varsinaisena tavoitteena on avoimuuden ja suojaamisen hallittu tasapaino. Käyttävyyteen ja käyttöön liittyy riskejä, mutta myös mahdollisuuksia. Siksi molempia haetaan yhdenaikaisesti.

Mitä tehdä, miten tehdä?

Tiedon ylläpitäjillä ja tuottajilla on päivittäin pöydällä useita kysymyksiä. Kuinka yksityiskohtaisia tietoja jaetaan? Mitä tavanomainen käyttäjä tarvitsee? Mitä yhdyskuntarakentamisessa tarvitaan? Pitääkö jakaa avoimen rajapinnan kautta vai hallitummin?

Suomessa kunnat ja yritykset joutuvat itse tekemään tulkinnat ja päätökset henkilötietojen suojaan tai muuhun luottamuksellisuuteen liittyen. Olisiko jatkossa mahdollista, että esimerkiksi kunnilla olisi yhtenäinen tulkinta GDPR-kysymyksistä?

Olisiko vastaavasti mahdollista, että kunnilla ja yrityksillä olisi yhteinen tulkinta turvallisuusluokiteltavan tiedon suhteen? Uuden työryhmän tarkoitus on paneutua juuri konkretiaan. Ensimmäinen kokous järjestetään keskiviikkona 13.4.2022 klo 13-14.00. Ilmoittaudu mukaan täällä.