• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:10.6.2022

Kasvavat asiakastarpeet ja lainsäädännön muutokset kiihdyttävät paikkatietoratkaisujen tarvetta

Digitalisaation myötä julkishallinnossa panostetaan yhä enemmän kokeilutoimintaan. Helsingin kaupungin Kokeilukiihdyttämö etsii ratkaisuja paikkatietojen tehokkaaseen ja laajamittaiseen hyödyntämiseen.

Kirjoittaja

You are currently viewing Kasvavat asiakastarpeet ja lainsäädännön muutokset kiihdyttävät paikkatietoratkaisujen tarvetta
Kuva: Meluselvitykset, Helmi-kuva

Helsingin kaupungin Kokeilukiihdyttämö tukee ketteriä digitalisaatiota hyödyntäviä kokeiluja. Tavoitteena on kokeilujen kautta uudistaa samalla kaupungin palveluita ja toimintaa.

Kokeiluja on nyt tehty parin vuoden ajan muun muassa oppimisesta tekoälyn, ohjelmistorobotiikan tai paikkatiedon avulla. Viimeisimmässä kampanjassa teemana oli data-analytiikka ja paikkatieto. Se tuotti neljä eri kokeilua, joista kerromme lisää tässä artikkelissa.

Kaupunkilaisten kehitysideat kartalle yhdellä silmäyksellä

Kaupunkiympäristön toimialan ja Gispo Oy:n kokeilu pyrki selvittämään, miten kaupunkilaisten kirjaamat kehitysideat saataisiin automaattisesti tunnistettua avoimesta tekstistä ja vietyä sitten kartalle. Tarkoituksena on esittää visuaalisesti, mihin paikkaan palaute liittyy, ja näin helpottaa palautteen käsittelyä.

Tekstianalyysiä ja paikkatietoja hyödyntämällä pystyttiin järjestämään palautemassaa entistä selkeämpään muotoon. Tämä helpottaa ylläpitoa ja tuo käyttäjälle myös palautteen merkityksiä esiin uudella tavalla.

Päättäjille ja valmistelijoille tietoa avustussummien jakautumisesta Helsingissä

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala jakaa vuosittain noin 30 miljoonaa euroa avustuksia kulttuurin, liikunnan ja nuorison toimijoille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (Kuvan) ja Gispo Oy:n kokeilussa visualisoitiin simuloidulla aineistolla postinumeroalueittain, kuinka paljon rahaa on myönnetty tuottavan toiminnan eri muodoille.

“Kokeilu opetti, että paikkatiedon hyödyntämisessä on paljon potentiaalia ja paikkatietojen käyttäminen tulisi ottaa alusta asti huomioon järjestelmien suunnittelussa”, kommentoi Helsingin kaupungin erityisasiantuntija Miikka Haimila.

Historialliset paikkatiedot ja lisätty todellisuus apuna opetuksessa, päätöksenteossa ja matkailussa

Kuva: Antoine Guillot / Spatialworld Oy

Eikö olisikin kätevää, jos voisit vertailla nykyistä ja vanhaa kaupunkimaisemaa mobiililaitteellasi? Kaupunki on julkaissut historia.hel.fi -sivuston, jonka karttasovelluksessa voi vertailla vanhoja ja uusia georeferoituja karttoja.

Kokeilussa mukaan tuotiin lisätty todellisuus: vanhoja valokuvia lisättiin kuvanäkymän päälle kohteisiin, joilla on jo paikkatieto-ominaisuus. Sovelluksen avulla kaupunkilaiset voivat esimerkiksi kokea, miltä kaupunki näytti sotavuosina tai nähdä puretut VR:n makasiinit Musiikkitalon ja Oodin paikalla. Kokeilusta vastaavat Kanslia ja Spatialworld Oy.

Fyysinen elinympäristö ja arjen asiointi saavat yli 65-vuotiaat liikkumaan

Kaupungin palveluilla on merkittävä rooli liikkumisen edistäjänä. Mitä voimme kertoa 65+ kaupunkilaisten liikkumisesta tilastojen ja datan valossa? Kanslian ja Futuricen kokeilussa tutkittiin ikäihmisten liikunta- ja liikkumisaktiivisuuteen yhteydessä olevia terveys- ja hyvinvointihaittoja.

Kokeilun tuloksena todettiin, että fyysinen elinympäristö ja arjen asiointi ovat ikäihmisten merkittävimpiä liikuttajia.

Sopimukset kartalle!

Kaupunkiympäristön toimialan ja Geosprint Oy:n hankkeessa yhdistettiin Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmän sopimukset paikkatiedon avulla kartalle.

“Kokeilu lisäsi kiinnostusta paikkatietoon ja esitteli hyvin sen hyötyjä”, kertoi Helsingin kaupungin kehityspäällikkö Pirjetta Atva.

Kokeilussa syntyi selainpohjainen, helppokäyttöinen sovellus, jolla käyttäjät voivat lisätä sijaintitiedon sopimuksiin ilman sen kummempaa paikkatieto-osaamista. Kun sopimus ei olekaan enää vain rivi pitkässä luettelossa, vaan piirtyy kartalle oikean laajuisena ja muotoisena, monet arkityöt nopeutuvat ja helpottuvat.

Käyttäjälle tärkeän alueen sopimukset löytyvät salamannopeasti helpolla piirtotyökalulla ja usealla hakusanalla erikseen etsiminen jää historiaan. Sopimuksiin sisältyvän tiedon avulla on myös mahdollista parantaa kaupungin tiedolla johtamista ja tehdä monipuolisia alueellisia tarkasteluita.

Lisätietoa:

Ville Jussila, ville.jussila@hel.fi (Data-analytiikka ja paikkatieto 2021 -kokeilukampanja)
Ville Meloni, ville.meloni@hel.fi (Kokeilukiihdyttämötoiminta)

Voit myös tutustua kokeiluihin tarkemmin Kokeilukiihdyttämön kotisivuilla.