• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:22.9.2022

Maapallon pelastustoimet tarvitsevat vankkaa tietopohjaa – Green Deal to the rescue!

"Maapallo pärjää ilman ihmisiä, mutta ihmiset eivät pärjää ilman maapalloa". Elinkelpoisen maapallon säilyttäminen vaatii toimia, eikä korkeiden tavoitteiden kanssa kannata kainostella! Ilmastotavoitteiden toteuttaminen, kaupungistuminen ja luonnon monimuotoisuuden varmistaminen vaativat kuitenkin luotettavaa tietopohjaa.

Kirjoittaja

You are currently viewing Maapallon pelastustoimet tarvitsevat vankkaa tietopohjaa – Green Deal to the rescue!
Kuva: Natura Viva

EU:n Vihreän kehityksen ohjelma julkaistiin vuonna 2020 ja se sisältää useita kohtia liittyen kestävän, tasa-arvoisen ja resurssitehokkaan tulevaisuuden varmistamiseksi.

Miten Vihreän kehityksen ohjelma näkyy GeoForum Summitissa? Mikä on paikkatiedon rooli? Bongaa esitykset ohjelmasta!

Millä toimenpiteillä varmistamme raikkaan ilman, puhtaan veden, terveen maaperän ja biodiversiteetin?

Paikkatietoa tarvitaan muun muassa kaupunkien hulevesikuormituksen ratkaisussa, kun alueille tyypillisesti vettä läpäisemättömät pinnat huuhtovat liat ja saasteet viemäristöön kuormittaen sen kapasiteettia. Lopulta käsittelemättömät liat valuvat Itämereen.

John Nurmisen Säätiön elokuussa julkaiseman valtakunnalliseen tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret ovat huolissaan Itämeren tilasta, ja toivoisivat aiheesta lisätietoa.

GeoForum Summitissa kuulet, miten paikkatieto- ja laserkeilausaineistoja hyödynnetään Itämeren ja muiden vesistöjen suojelussa.

Metsäalan seminaareissa kuulet myös, miten tietoa ja laserinventointia hyödynnetään metsänhoidossa. Paikkatiedon hyödyntäminen metsäsektorilla on jo nyt kansainvälinen kilpailuvaltti, mutta miten käyttöä voisi tehostaa yhä Suomessa? 

Miten paikkatieto tukee pitkäikäisempien tuotteiden ja materiaalien suunnittelua, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä?

Tänä vuonna GeoForum Summit tarjoaa myös jotain ennenkuulumatonta, kun paikalle saapuu asiantuntijoita esittelemään kaupunkien ja yritysten kiertotalousmahdollisuuksia. Kuulet myös, mikä on digitalisaation rooli kestävyyssiirtymässä.

Mitä muita ympäristöaiheisia seminaareja on tiedossa?

Kestävän kehityksen ohjelmaan on nostettu kahdeksan hyötyä, joista jokaiseen GeoForum Summit tarjoaa ratkaisuja. Pääset kuulemaan, kuinka analytiikka mahdollistaa vastuullisemman sähköverkkojen kunnossapidon, tai kuinka sitä hyödynnetään tilusjärjestelytoiminnassa ja sen kautta maankäytön tehostamisessa. Lisäksi tapahtumassa kuullaan onnistumisia liikennedatan joukkoistamisesta.

Nähdään syksyllä Messukeskus Siivessä, Helsingissä!

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu GeoForum Summit 2022 -tapahtumasivuilla.