• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:25.11.2022

Data ja tiedolla johtaminen kestävyys­murroksessa

GeoForum Summit 2022 -tapahtuman toisen keynote-puheenvuoron piti europarlamentaarikko Ville Niinistö. Niinistö katsoo vihreää siirtymää Euroopan tasolla Euroopan komission teollisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenenä. Hän toteaakin, että datalla ja tiedolla johtaminen ovat käsillä olevan murroksen keskeisiä kysymyksiä.

Kirjoittaja

You are currently viewing Data ja tiedolla johtaminen kestävyys­murroksessa
Kuva: Mikko Kangasmaa

Ymmärrys fyysisestä ympäristöstä muodostetaan paikkatietoon nojautuen. Tiedon ja sijainnin merkitys kasvaa edelleen, kun meidän on ymmärrettävä vallitsevat olosuhteet, tai myöhemmin vaihtoehtojen ja päätösten vaikutukset ympäristöömme.

Tehtäviensä puolesta Ville Niinistöllä on näköala Euroopan Unionin avaruusohjelman panostuksiin kaukokartoituksessa ja myös alan suomalaisen teollisuuden osuuteen vaikkapa Ukrainan kriisiin liittyen.

Keskeinen paikkatiedon menetelmien tuoma lisäarvo on kyky yhdistää erilaisia tietopohjia. Näin päästään ennakoimaan paremmin ja varautumaan uhkiin niin luonnon kuin myös turvallisuuskysymysten osalta. Europarlamentaarikko näkee paikkatiedon merkityksen siinä valtavassa muutoksessa, jossa digitalisaatio uudistaa toimintatapoja nopeasti.

Tarve laadultaan riittävään tietoon kasvaa

Yksistään vihreän siirtymän osalta paikkatiedon tarve on valtava. Haasteena onkin miten Suomi voi pärjätä kilpailussa, tai jopa saavuttaa edelläkävijän aseman.

Euroopassa tilanne on konkretisoitunut Venäjän aloitettua aggressiivisen sodan Ukrainassa. Eurooppa tarvitsee strategisen autonomian usealla tasolla alkaen riippumattomuudesta fossiilisten polttoaineiden toimittajiin.

Kun tähän yhdistetään johdonmukaisesti vähäpäästöisen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan toteuttaminen sekä digitaalisen siirtymän vääjäämätön eteneminen, nähdään jälleen, miten tieto ja ymmärrys fyysisestä ympäristöstämme ovat elintärkeä voimavara. Molemmat tapahtuman keynote-puhujat Ville ja Eeva Primmer jakavat yhteisen näkemyksen tiedon yhteentoimivuuden merkityksestä.

Maanantaina esitykset pääsalissa jatkuivat CGI Suomi Oy:n kokoamassa sessiossa, jossa asiantuntija-alustusten aiheena oli ESG. ESG on lyhenne, joka viittaa ekologiseen, sosiaaliseen ja hallinnolliseen kestävyyteen.

Paneeliin osallistuivat Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski, CGI Suomi Oy:n johtava konsultti Atso Andersén, sekä Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston ylijohtaja Minna-Mari Kaila. Seminaarin moderoi Anna Mustajoki, Director Consulting Services, CGI Suomi Oy.

Tässäkin keskustelussa esitettiin paikkatiedon merkittävä rooli prosessien uudistajana sekä yhteistyön merkitys yli sektori-, toimiala- ja hallinnonalarajojen.

Yhteenvetona päivän huikeista esityksistä ja keskusteluista voi nostaa kysymyksen: Onko eteneminen maassamme nyt oikeansuuntaista ja ohjataanko sitä oikealta tasolta, jos ollenkaan?