• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:10.1.2023

Tervetuloa Paikkatietovuosi 2023

Uusi vuosi on käynnistynyt ja maailma on monelta osin kovin edellistä vuodenvaihdetta erilaisempi.

Kirjoittaja

You are currently viewing Tervetuloa Paikkatietovuosi 2023
Kuva: Canva

Koronapandemia on saatu vihdoin rokotuksilla haltuun ja voimme työskennellä nyt myös turvallisesti samassa sijainnissa. Toisaalta pandemia toi virtuaaliset toimintatavat muuttamaan hyvinkin monen asian toteuttamista sijainnista riippumatta. Työtä, tapaamisia, tiedonjakoa ja sen keräämistä osataan tehdä nyt hyvinkin hajautetusti.

Venäjän brutaalit sotatoimet Ukrainassa ovat tuoneet silmiemme eteen uusimpia paikkatiedon sovelluksia kriisissä. Näimme jo sodan alussa nähdä miten miehittämättömät lennokit nousivat ratkaisevaan rooliin keräämällä reaaliaikaisesti paikkatietoa vihollisesta. Samoin dronet navigoivat käsittämättömän pitkiä matkoja hyvinkin tarkasti ja toimittavat tuhoavia lasteja etukäteen tunnettuihin sijainteihin. 

Mitä saamme koti-Suomessa aikaiseksi paikkatietokentällä vuonna 2023? Alan yhteistyöelin on nyt toiminut uudessa muodossaan reilut kaksi vuotta. GeoForum-verkosto käynnistettiin syksyllä 2020 riippumattomaksi yhteistyöelimeksi ja se on saanut pyörittääkseen Maanmittauslaitoksen vastuulla olleita toimia Paikkatietoverkoston koordinoinnissa, vuosittaisten Paikkatietomarkkinoiden järjestämisessä ja Positio-lehden tuottamisessa. GeoForum-verkosto edustaa alaa riippumattomana, yhteisenä toimijana.

Vuosittainen alan päätapahtuma on nyt nimeltään GeoForum Summit ja se on viety onnistuneesti läpi jo kahdesti. Ensimmäinen toteutus oli pääosin virtuaalinen ja toinen, syksyn 2022 tapahtuma, oli pääosin fyysinen ja tarjosi vihdoin kaivatun kohtaamisalustan aivan kasvotusten. Mukana olleet nauttivat silmin nähden tästä mahdollisuudesta.

Tapahtuman taloudelliset reunaehdot ovat nyt aivan toisen, kun käytettävissä ei ole enää kuusinumeroista julkista panostusta toteutukseen, vaan osallistuvien on itse katettava kustannukset. Tapahtumat onnistuivat myös taloudellisesti, jonka mahdollisti verkostoyhteistyö sisällöntuotannossa ja markkinoinnissa sekä alan opiskelijoiden huikea panos tapahtuman läpiviennissä. Sihteeristö teki tietysti myös valtavan urakan. Nyt onkin jo aloitettu seuraavan GeoForum Summit 2023 tapahtuman valmistelu opitun pohjalta. Tervetuloa, kaikki asiasta kiinnostuneet, mukaan tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen!

Positio-lehdellä on 30 vuoden historia paikkatiedon erikoislehtenä. Vuosi 2021 oli viimeinen täysin painetun lehden julkaisuvuosi ja viime vuoden aikana GeoForum-verkosto toteutti modernin verkkolehden, jolla julkaisu jatkaa tulevaisuuteen. Lehden koko toimitus nojaa tämän vuoden alusta verkoston resursseihin. Tule siis mukaan, tuottamaan ja jalostamaan sisältöä mediaan, jota lukevat niin alasta kiinnostuneet, kuin opiskelijat, ammattilaiset ja suuri yleisö.

Verkostotoiminta alalla on edelleen tämän kahden vuoden jälkeen hajautunutta. Erilaisia verkostoja ja yhdistyksiä on runsaasti ja lisääkin putkahtelee. Valitettavasti on myös päällekkäistä toimintaa, ja joskus saman asian eteen käynnistyy useampiakin hankkeita. Vielä emme siis vie alaa eteenpäin yhdessä, joten sillä saralla on edelleen tekemistä. 

Sijaintiin perustuvan tiedon merkitys päätöksenteossa jatkaa laajenemistaan lähes kaikille aloille. Sijainniltaan tunnettua tietoa syntyy myös eksponentiaalisesti lisää, joten on koko ajan isompi haaste löytää tietoa tiedosta, toimijoista ja palveluista. Jos verkostojen viestintää onnistutaan keskittämään, löytyy tietoa paremmin ja kaikki säästävät aina niin turhauttavalta uusien sivustojen keksimiseltä. Tervetuloa siis hyödyntämään GeoForum-sihteeristön viestintäpalveluita vuonna 2023. Aloita vaikka kertomalla paikkatietomaailmastasi Positio-lehdessä.

GeoForum-verkoston kolmas täysi toimintavuosi on siis alkamassa ja tarkennamme nyt aktiivisten verkostotoimijoidemme kanssa alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaa. Toiminnan perustana on tapahtumien ja tiedotuksen lisäksi yhä selvemmin hankkeet, joita työryhmissämme määritellään. Hankkeistaminen tarkoittaa myös taloudellisten resurssien varmistamista toiminnan toteutuksiin. Käynnistyviä hankkeita on useampia ja mukaan pääsee aktivoitumalla jo määrittelyvaiheissa.

Paikkatiedot ja turvallisuus -hanke vastaa konkreettiseen tarpeeseen uudistaa toimintatapoja ja parantaa osaamisen tasoa tietojen hallinnoinnissa, suojaamisessa ja jakelussa nimenomaan huomioiden sijainnin merkitys turvallisuusnäkökohtien kannalta. Tälläkin alueella on jo käynnissä muutama päällekkäinen lähtö, jotka saadaan nyt koottua yhteiseksi hyväksi.

Tietojohtaminen voi menestyä, jos kaikki päätöksenteon kannalta oleellinen tieto saadaan oikeanlaatuisena käytettäväksi. Tähän tarvitaan tiedon vakiointia, joka etenee nyt tiiviissä yhteistyössä rakennetun ympäristön verkostotoimijoiden kanssa. Tähän jos osaamme yhdistää ympäristölähtöisen Inspire-toiminnan aikaansaannoksia, voimme olla taas paremmassa asemassa. Tiedon vakioinnissa, tietomallintamisessa, on myös useita tehtäväkohtaisia tarpeita, kuten mm. laserkeilausaineistojen keräämisen ohjeistus. Tästäkin verkostomme on käynnistämässä yhteishankkeen.

Sijaintitiedon hyödyntäminen uusien tuotteiden ja palveluiden luomiseen tehostaa toimintaa monialaisesti. Se voi myös tuoda lisää uusia, disruptiivisia toimintatapoja alustatalouden lisäksi. Prosessien ohjaus sijaintipohjaisesti on keskiössä, kun paikannus ja tekoäly luovat uutta liiketoimintaa. Tämän edistämiseen käynnistyy vuoden 2023 alusta Location Innovation Hub, jossa GeoForum-verkosto on laajasti mukana. 

Paikkatietovuosi 2023 on siis alkanut ja paljon tulee tapahtumaan. Muutamme verkostotoiminnan avulla maailmaa kestävämmäksi sekä turvallisemmaksi ja parannamme näin hyvinvointia kaikille. Toivotan kaikki paikkatietoalan aktiivit mukaan yhteiseen verkostoon vuonna 2023.