• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:31.3.2023

Paikkatiedosta uutta liiketoimintaa – LIH Open house kokosi alan osaajat ja opiskelijat Turkuun

Kirjoittaja

You are currently viewing Paikkatiedosta uutta liiketoimintaa – LIH Open house kokosi alan osaajat ja opiskelijat Turkuun

Location Innovation Hub (LIH) tukee yrityksiä ja yhteiskuntaa sijaintitietojen hyödyntämisessä. Maaliskuussa 2023 aloitettiin ajatusten vaihto, kun yritykset, julkisen sektorin edustajat ja alan opiskelijat kokoontuivat Turkuun keskustelemaan paikkatietoinnovaatioihin liittyvistä osaamistarpeista.

Elina Ranta

Tiedotusvastaava

Tunnelmia Turun LIH Open Housesta. Kuva: MML.

Paikkatietoon perustuva yhteiskunta kehittyy ja uusiutuu kovaa vauhtia, ja alan osaajille on kysyntää. Automatiikka saattaa korvata joitakin töitä, mutta aina on myös kokonaisuuksia, joihin tarvitaan osaavaa ihmistä. On tärkeää varmistaa, että osaajia löytyy myös jatkossa.

Location Innovation Hubin tavoite on laajentaa sijaintitiedon hyötykäyttöä palveluissa ja teknologiassa ja tuottaa näiden avulla uusia hyötyjä yhteiskunnalle, erityisesti rakennetun ympäristön, biotalouden, liikenteen ja hyvinvoinnin alueilla. Toimintaa kehitetään ainakin Turkuun, Ouluun ja pääkaupunkiseudulle.

Ensimmäinen LIH Open house -tilaisuus, Paikkatiedosta uutta liiketoimintaa, järjestettiin Turussa 29.3.2023. Open house -konseptilla haetaan matalan kynnyksen yhdessäoloa ja tiedonvaihtoa sijaintitiedon mahdollisuuksista.

Työnantajat avasivat tulevaisuuden tarpeita

Gispo Oy:n toimitusjohtaja Sanna Jokela on innoissaan siitä, että dataa ja työkaluja on hyvin saatavilla. Siksi nyt on aika myös maksimoida paikkatiedon hyödyntäminen.

”Esimerkkejä avointa lähdekoodia hyödyntävistä firmoista ovat meidän Gispon lisäksi ainakin myös Sitowise ja Ubigu. Tehtävät vaativat paikkatietojärjestelmien osaamista, ja osaajien tarve on huipussaan”.

Turku Business Region Oy:n asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen esitteli avaruusohjelmaa, josta erilaiset pk-toimijat voivat hakea rahoitusta kaukokartoitusinnovaatioihin.


”Erilaiset täsmäpalvelut tai räätälöidyt ratkaisut asiakkaille pitävät yritykset kiireisinä. Kuluttajat ja sijoittajat vaativat myös firmoilta vastuullisuusraportointia, minkä vuoksi on tuotettava jäljitettävää dataa toiminnasta. Myös vallitseva turvallisuustilanne on lisännyt tilannetietoisuusratkaisujen tarvetta”, Timo kuvaa.

Kuva: MML.

Rambollin kaupunki- ja hankekehityksen palvelupäällikkö Eero Salminen esitteli erilaisia työkaluja, joilla yritys suunnittelee kestäviä yhteiskuntia.

Esimerkiksi rakennusten ajallista käyttöä on mahdollista lisätä 3D-datalla, sillä data tehostaa ylläpitoa. Lisää innovatiivisia ratkaisuja kuitenkin tarvitaan, koska 3D-suunnittelu ei esimerkiksi yksin osoita kustannuksia.

3D-mallit helpottavat myös viestintää, sillä niiden avulla voi visualisoida vaikkapa käsiteltävän aineen massoja ja volyymeja. Yleisössä heräsi keskustelua siitä, että 3D-mallit eivät ehkä ole vielä riittävästi esillä alan opetuksessa.

Teknistä osaamista ja vuorovaikutustaitoja

Yritykset ovat yhtä mieltä siitä, että työntekijän ominaisuuksissa korostuvat kokonaiskuvan hahmottaminen sekä kestävyys- ja ilmastoteemojen osaaminen. Teknisiä taitoja arvostetaan myös.

Tekoälyn avulla voidaan nopeuttaa omaa tekemistä, analyysejä sekä niiden suunnittelua ja soveltamista. Tekoälyn avulla tiedonvaihto voidaan minimoida kahteen tuntiin kahden päivän sijasta. Nykypäivänä on erittäin arvokasta, jos työntekijä osaa kysyä tekoälyltä oikeat kysymykset.

Paikkatietoalan töihin hakeutuvat osaajat ovat usein koulutukseltaan geoinformatiikan, maantieteen, biologian, maanmittauksen, ympäristötieteiden tai kaupunkisuunnittelun aloilta.

Esimerkiksi maantieteilijöillä on jaettu huoli siitä, että omaa osaamista voi olla hankala kuvailla. Työnantajien näkökulmasta kuitenkin laaja systeemiajattelu sekä ilmiötason osaaminen ovat valttikortteja.

Myös sosiaalisia taitoja tarvitaan työssä kuin työssä. Kun vuorovaikutustaidot yhdistetään vielä tekniseen osaamiseen, paketti on valmis. Ohjelmisto-osaaminen on arvokasta, samoin esimerkiksi Javascriptin tunteminen tai tietomallinnuksen osaaminen.

Yliopistot vastaavat vuorovaikutustaitojen tarpeeseen niin kutsutuilla haastekursseilla, joissa harjoitellaan myös viestintää ja vuorovaikutustaitoja teknisen osaamisen lisäksi.

Avoimet tapaamiset jatkuvat syksyllä

Lounaistiedon verkostokoordinaattori Maiju Kähärä totesi, että ensimmäinen LIH Open House -tapahtuma onnistui yli odotusten. 

– Tapahtuma sai erityisesti kiitosta mukavasta tunnelmastaan ja siitä, että se toi yhteen sekä paikkatiedon tulevaisuuden osaajat eli opiskelijat sekä tarvitsijat eli työnantajat, ja molemmille annettiin mahdollisuus tuoda näkökulmansa tasapuolisesti esiin. Tapahtuma mahdollisti sekä tiedon jakamisen että verkostoitumisen. Avoimet Open House -tapaamiset jatkuvat syksyllä, pysy kuulolla! Tapahtumista tiedotetaan Position tapahtumakalenterissa.

Artikkelin kirjoittaja Elina Ranta toimii vastuullisuusasiantuntijana TM Systems Finlandilla. Kiitokset tekstin kokoamisesta myös Maria Vilppolalle (MML) ja Maiju Kähärälle (Lounaistieto).