Paikkatietojen yhteentoimivuus puhutti Kuntaliiton ja FCG:n järjestämässä Kuntien paikkatietoseminaarissa

Kunnilla on keskeinen rooli asukkailleen erilaisten palvelujen, kuten koulutuksen, terveydenhuollon, liikenteen ja jätehuollon tarjoamisessa. Voidakseen tarjota näitä palveluja tehokkaasti kunnilla on oltava tarkat ja ajantasaiset tiedot asukkaistaan, infrastruktuuristaan ja ympäristöstään.

Hanna Lahtinen

Toimitussihteeri

Kuva: Canva.

Tiedon kerääminen ja hallinta voi kuitenkin olla monimutkainen ja resursseja vaativa prosessi, etenkin nykypäivän datavetoisessa maailmassa. Siksi Suomessa on lähdetty rakentamaan yhteistä jaetun datan ekosysteemiä.

Jaettu dataekosysteemi viittaa organisaatioiden verkostoon, mukaan lukien kunnat, jotka jakavat tietoja ja tekevät yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntien kontekstissa yhteinen dataekosysteemi voi auttaa parantamaan palvelujen laatua, alentamaan kustannuksia ja edistämään innovaatioita.

Jaetun dataekosysteemin etuna on myös se, että se voi auttaa parantamaan kuntien tarjoamien palvelujen laatua. Jakamalla tietoa asukkaiden tarpeista ja mieltymyksistä kunnat voivat räätälöidä palvelunsa vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeita.

Tehokkaan jaetun dataekosysteemin luomiseksi kuntien on kuitenkin voitettava muutama haaste. Yksi suurimmista haasteista on varmistaa, että tietoja kerätään ja hallitaan standardoidulla ja yhteentoimivalla tavalla.

Vuoden 2023 Kuntien paikkatietoseminaarin avasi Kuntaliiton entinen kehittämispäällikkö Matti Holopainen. Hänen esityksensä kävi läpi kuntien moninaista historiaa paikkatiedon keräämisen, ylläpidon ja jakamisen suhteen.

Vahva viesti oli, että yhteentoimivuus tulee toteuttaa aina siellä, missä tieto syntyy. Vielä, kun tieto syntyy alunperinkin yhteentoimivana, ei sitä tarvitse koota päällekkäisiin rekistereihin, vaan tietoa voidaan hyödyntää alkuperäisestä syntylähteestään lukuisilla eri ohjelmilla.

Yhteentoimivaa tietoa voidaan hyödyntää lukuisiin eri tarkoituksiin ja siitä voidaan tuottaa moninaisia digitaalisia palveluja.

Kuinka kunnan tehtävissä syntyvien paikkatietojen julkaisu oikein toimii?

Julkaisuputkella tarkoitetaan sitä, että tieto päivittyy rajapintaan sitä mukaa kun tieto päivittyy kunnan tehtävässä kunnan tietovarantoon. Julkaisuprosessi on kuitenkin hallittu, jolloin tiettyjen sääntöjen perusteella osa tiedoista suodatetaan pois julkaisuista.

Keynote-esityksessä esiteltiin kunnan vastuut ja paikkatiedon “julkaisuputki” seuraavasti:

  1. Kunnan sisäisessä karttapalvelussa jaetaan kunnan toiminnassa tarvittavia tietoja. Tietoja voidaan myös välittää kunnan järjestelmästä toiseen salattujen rajapintojen välityksellä.
  2. Julkisessa karttapalvelussa osa tiedoista julkaistaan kaikille. Julkaisuissa huomioidaan turvallisuusnäkökulmat sekä tietosuoja.
  3. Kunnat tarjoavat rajapintapalveluita.
  4. Rajapinnat voivat olla salattuja tai avoimia, maksullisia tai maksuttomia.
  5. Rajapintojen kautta voidaan välittää koneluettavaa (WFS) tai kuvamuotoista (WMS) dataa.
  6. Kunta hyödyntää myös muiden tuottamia tietoja rajapintojen kautta.
  7. Kunta tuottaa myös digitaalisia ja painettuja karttatuotteita (pohjakartta, opaskartta).

Luetuimmat

Lue lisää