• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:20.3.2023

Turvallinen tiedonhallinta kunnissa

Turvallisen ja tehokkaan paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen on tärkeämpää kuin koskaan siirryttäessämme datatalouteen. Tehokkaan jaetun dataekosysteemin luomiseksi kuntien on voitettava muutama haaste.

Kirjoittaja

You are currently viewing Turvallinen tiedonhallinta kunnissa

Yksi paikkatietoinfrastruktuurin suurimmista haasteista on varmistaa, että tietoja kerätään ja hallitaan standardoidulla ja yhteentoimivalla tavalla. Tämä edellyttää yhteisten tietostandardien, -muotojen ja -protokollien käyttöä, joiden avulla eri järjestelmät voivat vaihtaa tietoja saumattomasti.

Toinen haaste on varmistaa, että tietoja jaetaan turvallisesti ja tietosuoja- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Nykyaikainen lähestymistapa paikkatietoinfrastruktuurin rakentamiseen sisältää pilvipalveluiden hyödyntämisen suurten datamassojen tehokkaaseen tallentamiseen, automatisointiin ja analysointiin.

Kansallinen riskiarvio antaa pohjan sille, millaisiin riskeihin tai uhkiin on varauduttava, jotta kansakunnan elintärkeiden toiminnot eivät vaarantuisi. Kansakunnan elintärkeitä toimintoja ovat muun muassa sisäinen turvallisuus, väestön toimintakyky ja palvelut sekä talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus.

Tietoturva on noussut kuumaksi puheenaiheeksi lähiaikojen kriisien takia. Käytännössä todella monelta organisaatiolta on potentiaalisesti löytynyt sellaisia pyyntöjä rajapinnoista, mitä emme toivoisi sinne. Kunnilla on rasteriaineistoja, vektoriaineistoja, kaavatietoa, ortokuvaa, taustakartta yms., ja ne ovat kaikki olleet kiinnostavia erilaisille ulkopuolisille tahoille.

Siksi aiheeseen otetaan enemmän kantaa kuntien sekä valtionhallinnon toimesta. Esimerkiksi useammat suuret kunnat (mm. Vantaa, Helsinki, Turku) ovat tehneet ohjeistuksen avoimien tietoaineistojen käyttöön ja ylläpitoon liittyen. Ohjeistuksen seuraamisen lisäksi Vantaan kaupungin kaupunkimittausinsinööri Ossi Örn suosittelee kaikkia selvittämään, mitä omista aineistoista on haettu.

Kaupunkimittausinsinööri Ossi Örn osallistui Kuntien paikkatietoseminaarin avauspuheenvuoron paneeliin. Hän oli mukana Kuntien paikkatietoselvityksen teossa. Kuntaliitto jakaa ohjeistusta.