• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:22.3.2023

Vuoden 2022 apura­haha­un kaut­ta myön­net­tiin rahoitusta kah­dek­salle maan­mit­tausalan edis­tämis­hank­keel­le

Kirjoittaja

You are currently viewing Vuoden 2022 apura­haha­un kaut­ta myön­net­tiin rahoitusta kah­dek­salle maan­mit­tausalan edis­tämis­hank­keel­le

Maanmittausalan edistämissäätiö myönsi yhteensä 21 000 euroa maanmittausalan edistämistä tukeviin hankkeisiin.

Maanmittausalan edistämissäätiön apurahahaku järjestettiin 1.10.2022-31.1.2023. Säätiö tukee nimensä mukaisesti maanmittaukseen liittyvää tutkimusta, kehitys- ja koulutustoimintaa sekä tiedotustoimintaa myöntämällä hankkeille apurahoja.

Säätiö vastaanotti ennätysmäärän hakemuksia, ja apurahaa haettiin lähes 50 000 euroa. Apurahoista kuusi myönnettiin yksityishenkilöille, ja kaksi myönnettiin työryhmille. Apurahaa saaneista hankkeista puolet olivat väitöskirjoja, kolme tuki alan opetusta ja julkaisutoimintaa, ja yksi tuki alan valtakunnallisen ohjeistuksen tuottamista.

”Olimme erittäin tyytyväisiä apurahahakemusten laatuun tänä vuonna”, kommentoi säätiön puheenjohtaja Sakari Haulos.

Päätökset apurahansaajista teki säätiön hallitus vuosikokouksessa maaliskuussa 2023. Listan kaikista apurahansaajista löydät täältä.