• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:21.4.2023

Digitaalinen liikennedata parantaa liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta

Fintraffic tarjoaa ajantasaista, avointa liikennedataa sovellus- ja palvelukehitykseen Suomen tie-, rautatie- ja vesiliikenteestä. Fintrafficin palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän tarpeita ja kuljetuksia, turvallisuusviranomaisten toimintaa sekä Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Tietoa tehokkaasti hyödyntävä digitalisoitu liikenne parantaa ihmisten ja tavaroiden liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää päästöjä.

Kirjoittaja

You are currently viewing Digitaalinen liikennedata parantaa liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä tarvitsee koko alan yhteistyötä. Tarjoamme liikenteenohjauksessa käytettävää ja käytännön tekemisessä syntyvää tietoa laaja-alaisesti liikenteen toimijoiden käyttöön avoimena datana. Keräämme, hallinnoimme ja avaamme tietoa markkinoille syntyvälle uudelle liiketoiminnalle ja mahdollistamme uusien palveluiden ja ohjelmistojen kehittämisen. Tietojen tärkeimpänä jakelukanavana toimii Digitraffic-palvelu.

Liikenteen dataekosysteemi perustuu avoimuuteen ja vapaaehtoisuuteen.  Tavoitteena on luoda avoimiin rajapintoihin perustuvaa yhteen toimivuutta. Käytännön työ tehdään työryhmissä, jossa toimijat istuvat saman pöydän ääressä määrittelemässä yhteisiä toimintamalleja ja avoimien standardien yhdenmukaista soveltamista. Liikenteen dataekosysteemin keskeisiä osa-alueita ovat liikennealan toimijoiden yhteistyö, liikenteen digitaalinen infrastruktuuri ja digitaalinen sääntökirja. Mukana on jo yli 160 toimijaa.

Avointa dataa liikenteen palveluiden kehitykseen

Fintrafficin lakisääteisenä tehtävänä on tarjota avoimien rajapintojen kautta ajantasaista liikenteen tietoa vapaasti käytettäväksi. Näihin tietoihin lukeutuvat esimerkiksi liikenteen säätiedot ja -ennusteet, olosuhdetiedot, liikennemäärät, sujuvuustiedot, häiriö- ja poikkeustilannetiedot, tiedot vaihtuvista nopeusrajoituksista sekä muista vaihtuvista liikennesäännöistä ja tiedot liikennevälineiden sijainnista.

Valtaosa tästä tiedosta on reaaliaikaista paikkatietoa, jonka avulla voidaan vastata useisiin kysymyksiin. Esimerkiksi:

  • Onko tieverkolla liikkumiseen vaikuttavia häiriöitä (onnettomuus, tietyö tms.)?
  • Milloin tie on viimeksi aurattu, suolattu tms?
  • Millaiset keliolosuhteet tieverkolla ovat juuri nyt? Entä kahden tunnin kuluttua?
  • Missä juna liikkuu juuri tällä hetkellä ja millä nopeudella?
  • Mitkä junat saapuvat ja lähtevät asemalta seuraavaksi? Ovatko ne aikataulussa?
  • Missä laiva kulkee juuri nyt?
  • Mitkä alukset ovat saapumassa satamaan ja milloin ne saapuvat?

Lisätietoa datasta ja rajapintojen käytöstä löytyy verkkosivuilta.

Kaupungit ja kunnat mukaan!

Fintrafficin tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet toimijat sekä liikennedataa tuottavat tahot ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia. Datan markkinapaikka, Digitraffic, luo innovatiivisuudessaan ja ominaisuuksiltaan pohjaa maailmanluokan liikennemarkkinoiden syntymiselle Suomeen. Liikennealan toimijoille syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin koti- kuin ulkomailla. Tulevina vuosina liikenteen uudistaminen on ennen kaikkea liikenteeseen liittyvän tiedon nykyistä paljon parempaa hyödyntämistä.

”Jotta luomme Suomessa mahdollisimman vahvan pohjan kestävälle liikennejärjestelmälle ja uusille liikennepalveluille ja -ratkaisuille, tiedon tulee virrata sujuvasti väylien, kulkuneuvojen, liikennemuotojen, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä. Tiedon parempi hyödyntäminen ja tehostuminen koskee esimerkiksi matkaketjupalveluita, kulkuneuvoja, logistiikan solmukohtia, tavaran varastointiaikoja ja drone-liikennettä myös kaikissa kaupungeissa ja kunnissa”, kehityspäällikkö Mika Ahvenainen sanoo.

Kuntien katuverkkoa koskevalla liikennetiedolla on kysyntää. Erilaiset häiriöt ja poikkeustilanteet vaikuttavat lähilogistiikan sujuvuuteen, katujen ruuhkautumiseen, liikenteen kaupunkiympäristössä aiheuttamiin päästöihin, joukkoliikenteen sujuvuuteen ja välillisesti asukkaiden viihtyvyyteen. Parantamalla katuverkon liikennetiedon saatavuutta ja hyödyntämistä, voidaan näitä haittoja merkittävästi pienentää.

Minkälaista tukea, palvelua tai prosessia toivotte datanne tarjolle tuomiseksi tai hyödyntäjien löytämiseksi? Liikenteen dataekosysteemillä on laaja yhteistyöverkosto sekä valmiita datan jakelukanavia ja käyttökohteita Fintrafficin palveluissa, joita ovat Digitraffic, Liikennetilanne, Palauteväylä, opas.matka.fi, ja dataa välitetään myös merkittäviin kuluttajapalveluihin, kuten Google Maps, Waze, HERE ja Apple.

Tervetuloa mukaan tekemään digitalisoitua liikennettä, joka parantaa ihmisten ja tavaroiden liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta!

Yhteystiedot: ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala, janne.lautanala(at)fintraffic.fi