• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:18.4.2023

Location Innovation Academy: Kohti paikkatietojen yhteentoimivuutta verkkokurssien avulla

Location Innovation Academy-verkkokoulutusalusta tarjoaa mahdollisuuden opiskella maksuttomasti paikkatietoaiheita, kuten paikkatietoaineistojen yhteentoimivuuden parantamista sekä aineistojen yhdistämistä.

Kirjoittaja

You are currently viewing Location Innovation Academy: Kohti paikkatietojen yhteentoimivuutta verkkokurssien avulla

Olemme Maanmittauslaitoksella työskennelleet maiden rajoja ylittävien paikkatietoaineistojen ja -palveluiden, sekä aineistojen yhteentoimivuuden ja yhdistämisen, parissa jo pari vuotta eurooppalaisen GeoE3- hankkeen nimissä. GeoE3-hankkeen oleellisimpia tuotoksia on ollut Location Innovation Academy -verkkokoulutusalusta. Syksyn aikana olemme tuottaneet Moodle-pohjaisen oppimisympäristön, joka kehittyy jatkuvasti sekä on käyttäjilleen maksuton. Tänä keväänä tarjoamme jo kolme kokonaista ja kaikille avointa kurssia LIH-aiheisiin liittyen.

Ensimmäinen kurssi käsittelee datan hallintaa. Kurssilla opitaan esimerkiksi metatietojen merkityksestä ja paikkatiedon laadun hallinnasta. 

Toisella kurssilla puhutaan paikkatietopalveluista, eli erityisesti OGC API -standardeista. Nämä rajapintastandardit korvaavat pian vanhentumassa olevat WFS- ja WMS-rajapinnat, joten kurssia kannattaa vilkaista.

Kolmas kurssi käsittelee paikkatiedon integrointia muihin datoihin. Kurssilla käydään läpi muun muassa ilmastodatan käsittelyä Python-skriptien avulla ja eri aineistojen yhdistämistä OGC API Joins -palvelulla. Lisää uunituoreita menetelmiä siis.

Kurssien aiheet ovat hyödyllisiä erityisesti paikkatiedon tuottajille ja julkaisijoille, mutta myös muille paikkatiedosta kiinnostuneille. Kurssimme tarjoavat juuri niitä moderneimpia menetelmiä ja ratkaisuja, joita yhteistyö kansainvälistyvässä maailmassa tarvitsee.

Mukana Euroopan parhaat asiantuntijat

Huomattavaa kursseissa on niiden tuoreus ja yleiseurooppalainen näkökulma. Suomalaisten lisäksi oppimismoduuleja ovat tehneet Viron, Espanjan, Hollannin ja Norjan paikkatietoammattilaiset.    Olemme saaneet mahdollisuuden jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä eurooppalaisten huippuasiantuntijoiden kanssa, ja tämä ilmenee kurssimateriaaleissamme. Vaikka yhteistyö eri maiden välillä on vaatinut paljon aikaa ja vaivaa, kansainvälisyys on ehdottomasti kurssien sisällön vahvuus. 

Itse aloitin työt tässä hankkeessa viime syksynä. Oma roolini projektissa oli pistää kaikki palaset yhteen. Tuotin opetusvideoita, kirjoitin oppimateriaaleja, loin havainnollistavia kuvia ja yhdistelin muiden asiantuntijoiden tuotoksia yhtenäisiksi kursseiksi.

Toivon, että konkreettisten menetelmien ja ratkaisujen lisäksi kursseilta jäisi käteen perusteellinen ymmärrys paikkatietojen yhteentoimivuuden merkityksestä. Tällä hetkellä yhteentoimivuuteen on vielä matkaa paikkatietoalalla, sillä jo pelkästään datan lataaminen eri maiden dataportaaleista on yllättävän vaikeaa, puhumattakaan sen sisällön hyödyntämisestä.

Osallistu kehittämiseen antamalla palautetta

Location Innovation Academyn avulla kuka tahansa voi opiskella itsenäisesti missä ja milloin tahansa. Tavoitteenamme on nostaa paikkatietojen käyttö kansallisista lähtökohdista kohti kansainvälistä yhteistyötä ja skaalautuvuutta. 

Toivomme, että opiskelijat antaisivat palautetta kurssien sisällöstä, käytettävyydestä ja oppimiskokemuksesta. Tämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin opiskelijoiden tarpeita ja toiveita, jotta voimme kehittää kurssimateriaaleja entistä paremmiksi. Akatemian kehitys on jatkuvasti käynnissä ja kesän jälkeen siitä vastaa Open Geospatial Consortium yhdessä Location Innovation Hubin kanssa.

Artikkelin kirjoittaja Alpo Turunen on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) asiantuntija, joka työskentelee paikkatiedon laadun ja yhteentoimivuuden parissa.

Voit tutustua Alpon ajatuksiin hänen uudessa blogissaan: http://www.paikkatietoblogi.fi/

Sähköposti: etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi