• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:21.4.2023

Yhteistyö paikkatietojen yhteentoimivuuden ja löydettävyyden parantamiseksi tuottaa tulosta

Vuoden 2022 INSPIRE-direktiivin seurantatulokset on julkaistu INSPIRE-geoportaalissa.  Suomen osalta on havaittavissa selkeää parannusta.

Kirjoittaja

You are currently viewing Yhteistyö paikkatietojen yhteentoimivuuden ja löydettävyyden parantamiseksi tuottaa tulosta
Kuva: Paikkatietoikkuna

EU-komissio laskee seurantatulokset Suomen osalta Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietohakemisto-palvelussa olevien yli 100 tiedontuottajan tuottamien metatietojen pohjalta.

Vuoden 2022 seurantatuloksissa on tapahtunut parannus erityisesti metatietojen yhteentoimivuuden osalta. Taustalla on Maanmittauslaitoksen ja INSPIRE-velvoitettujen viranomaisten yhteistyö, jossa metatiedot on päivitetty uudempaan standardiin ja täydennetty sisällön osalta Paikkatietohakemistossa. Paikkatietoaineistoja kuvaavien yhteentoimivien metatietojen osuus (MDi1.1) on vuodessa noussut kaksikymmentä (20) prosenttiyksikköä seitsemäänkymmeneenviiteen (75) prosenttiin ja paikkatietopalveluja kuvaavien yhteentoimivien metatietojen osuus (MDi1.2) neljäkymmentä (40) prosenttiyksikköä kahdeksaankymmeneenkuuteen (86) prosenttiin.

Metatietojen yhteentoimivuuden kehittyminen vuosina 2019 – 2022.

Kunnat ja aluehallinto kohentaneet vuoden 2022 seurantatilannetta 

Maanmittauslaitos oli vuoden 2021 lopussa ja 2022 aikana yhteydessä kaikkiin yli sataan kuntaan ja aluehallinnon edustajaan, joilla on kuvattuina aineistoja ja palveluita Paikkatietohakemistossa. Esimerkkejä hakua, yhteentoimivuutta ja käytettävyyttä edesauttavista parannuksista ovat, että kuntien ja aluehallinnon ylläpitämiä aineistoja kuvaavat metatiedot sisältävät nyt uuden pakollisen tiedon siitä, että aineistolla on paikallinen kattavuus ja hallinnollisen yksikön, kuten kunnan, nimi. Alueellista laajuutta kuvaavan absoluuttisen indikaattorin luku (DSi1.4) on noussut 232:een, kun luku oli 49 vuonna 2021. Valtiohallinto on siirtynyt uudempaan standardiin ja täydentänyt metatietojaan jo aiempina vuosina.

Aineistojen saatavuus verkkopalveluista on parantunut.

Aineistojen osuus, jotka ovat saatavilla sekä katselu- että latauspalvelusta (NSi2), on noussut yhdeksästä (9) prosentista kolmeenkymmeneenkahteen (32) prosenttiin edellisestä seurantavuodesta. Aineistojen osuus, jotka ovat saatavilla latauspalvelusta (NSi2.2) on noussut viidestätoista prosentista (15) kolmeenkymmeneenkahdeksaan (38) prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuvatuista INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista aineistoista noin kolmannes on metatietojen perusteella saatavilla ja löydettävissä rajapintapalveluista ja muista verkkopalveluista. Todellisuudessa paikkatietopalveluita on vielä enemmän, mutta niiden kuvauksissa on edelleen puutteita. Sitä mukaa, kun tiedontuottajat saavat nekin kuvattua, paikkatietojen saatavuus ja löydettävyys paranee entisestään.

Metatiedot auttavat käyttäjiä löytämään aineistot ja palvelut

Ajantasaiset, kattavat ja standardinmukaiset metatiedot lisäävät niiden käyttöarvoa asiakkaille; auttavat arvioimaan, soveltuvatko ne heidän käyttötarkoituksiinsa. Lisäksi parannukset helpottavat metatietojen jatkokäyttöä niitä hyödyntävissä tiedonhakupalveluissa, kuten Paikkatietoikkunassa ja DVV:n Avoindata.fi -palvelussa, mikä osaltaan parantaa paikkatietojen ja paikkatietopalveluiden löydettävyyttä.

Niille metatiedoille, jotka kuvaavat avointen lisenssien, kuten CC 4.0 BY mukaisesti hyödynnettäviä aineistoja ja palveluita, on lisätty yhteistyössä avainsana “avoindata.fi”. Avainsanan lisäyksen ansiosta avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut näkyvät jatkossa Avoindata.fi -palvelun Tietoaineistot ja Rajapinnat -kategorioissa. Jälkimmäinen kategoria on uusi, sieltä löytyvät avoimet paikkatietopalvelut. Paikkatietohakemistoon voi kuvata myös aineistoja ja palveluita, jotka eivät ole maksutta tai avoimesti käytettävissä tai kuulu INSPIRE-teemoihin.

Viime vuosien työ paikkatietoaineistojen ja -palveluiden löydettävyyden parantamiseksi näkyy muun muassa Avoindata.fi -palvelussa.

Seurantatulokset kuvaavat paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä

EU-komissio julkaisee seurannan tulokset viimeistään kunkin vuoden 31. päivänä maaliskuuta edeltävän vuoden 15. päivänä joulukuuta vallinneen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen tilanteen osalta. Vuoden 2022 seurantatulokset integroidaan maaraporttiin (Country Fiche), joka julkaistaan vuoden 2022 osalta loppukeväästä 2023.

Lisätietoa INSPIRE-seurannasta ja raportoinnista

Artikkelin kirjoittaja Lena Hallin-Pihlatie työskentelee Maanmittauslaitoksessa johtavana asiantuntijana paikkatietojen saatavuutta ja löydettävyyttä edistävässä INSPIRE-tiimissä tiedontuottajien tukena.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi