• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:20.6.2023

Iloa karttapalvelualusta Oskarista — Lounaistiedon karttapalvelu tarjoaa avointa paikkatietoa

Lounais-Suomen alueellinen tietokeskus Lounaistieto tarjoaa avointa karttapalvelua, josta löytyy runsaasti karttatietoa eri aihealueilta. Karttapalveluun saa myös lisätä omaa paikkatietoaineistoa.

Kirjoittaja

You are currently viewing Iloa karttapalvelualusta Oskarista — Lounaistiedon karttapalvelu tarjoaa avointa paikkatietoa
Lounaistiedon karttapalvelun käyttönäkymä. Kuva: Lounaistieto.

Elämme digitalisaation aikakautta, jolloin kaikenlaista digitaalista tietoa, myös paikkatietoa, on ympärillämme suuria määriä. Näin ollen myös digitaalisia karttapalveluita on saatavilla paljon. Aina ei ole tarpeen kehittää omaa karttapalvelua, sillä hyödyntämällä olemassa olevia karttapalveluita voi säästää aikaa, vaivaa ja resursseja, jotka muuten menisivät oman karttapalvelun kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Lounaistiedon avoin karttapalvelu pohjautuu kotimaiseen Oskari-nimiseen nettikarttaratkaisuun, joka perustuu JavaScript-ohjelmistokieleen ja hyödyntää avoimen lähdekoodin komponentteja, kuten OpenLayersia ja GeoServeriä. Oskari on modulaarinen järjestelmä, joka mahdollistaa erilaisten laajennusten integroinnin ja räätälöinnin omien tarpeiden mukaisesti. 

Oskari-nettikarttaratkaisu tarjoaa kehittäjille ja organisaatioille työkaluja luoda ja jakaa omia kartta-aineistojaan. Lounaistiedon karttapalvelun ratkaisussa on hyödynnetty Oskarin perusmoduulit ja perustoiminnot: karttanäkymää voi liikuttaa ja zoomata, kartta-aineistoja voi selata ja suodattaa karttatasot-valikosta, kartalla näkyviä kohteita klikkaamalla saa näkyviin tietoja kohteesta, karttatason selitteet ja aineiston metatiedot. Kartan voi kohdentaa haluttuun sijaintiin osoitteella tai kiinteistötunnuksella. Lisäksi karttapalvelu mahdollistaa esimerkiksi etäisyyksien ja pinta-alojen mittaamisen. Kaikki nämä toiminnallisuudet voi saada mukaan karttaupotukseen. Yksinkertaisella ratkaisulla karttapalvelulle on omat etunsa – sen päivittäminen sujuu helpommin ja edullisemmin. Karttajulkaisu-työkalun käyttö on helppoa ja ei vaadi koodausosaamista, minkä takia se on mainio ratkaisu yksinkertaiselle interaktiiviselle nettikartalle. 

Lounaistiedon karttapalvelu tarjoaa ratkaisun pienten toimijoiden tarpeisiin

Pienet kunnat, organisaatiot ja yhdistykset, joilla ei ole resursseja oman karttapalvelun kehittämiseen, voisivat saada paljon iloa hyödyntämällä Lounaistiedon karttapalvelun ilmaisia toiminnallisuuksia.  Karttajulkaisu-työkalun avulla käyttäjä voi luoda halutun karttanäkymän ja upottaa sen organisaation omille verkkosivuille. Lounaistiedon karttapalveluun saa myös julkaista omia, vaikka hankkeen aikana luotuja, paikkatietoaineistoja ja näin saada ne laajempaan käyttöön.

Lounaistieto on toteuttanut viime aikoina muutaman karttaratkaisun hyödyntämällä karttajulkaisu-toimintoa: vesiensuojelun karttapalvelun, jätehuoltokartan ja Virma Kartta -verkkosovelluksen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaamaan Vesiensuojelun karttapalveluun on koottu tietoja muun muassa vesistöjen ekologisesta tilasta, pohjavesialueista, maaperästä, vesistöjen kuormituksesta ja suojelutoimenpiteistä ja hallinnollisia rajoja. Aiemmin nämä kartta-aineistot oli tallennettu eri alustalle ja niiden löytäminen ja tarkastelu oli hankalaa. Kartta-aineistojen kokoaminen yhteen karttapalveluun helpottaa niiden päällekkäin tarkastelua ja edesauttaa tutkijoita, viranomaisia ja ympäristöalan ammattilaisia tekemään päätöksiä ja suunnittelemaan toimenpiteitä vesiensuojelun parantamiseksi. Vesiensuojelun karttapalvelu löytyy upotettuna ymparistonyt.fi-verkkosivuille. 

Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n ja Turun kaupungin tilaama Jätehuoltokartta taas on interaktiivinen kartta, joka esittelee jätehuoltomääräysten karttarajauksia. Kartan avulla asukas voi tarkistaa, mitkä jätehuoltovelvoitteet koskevat omaa asuinkiinteistöä. Virkistyskohteita ja -reittejä sisältävä Virma Kartta -verkkosovellus on myös toteutettu karttajulkaisu-toiminnon avulla. Pelkkä karttajulkaisu ei kuitenkaan yksinään riittänyt tässä tapauksessa, sillä tavoitteena oli saada toimivan karttaratkaisun erityisesti mobiililaitteillä käytettäväksi, jotta virkistysdataa voisi paremmin hyödyntää niin retken suunnittelussa kuin myös maastossa retken aikana. Virma Kartta ratkaisuun yhdistettiin muitakin teknologioita. Sen sovelluslogiikka on tehty JavaScriptillä käyttäen Vuetify-käyttöliittymäkirjastoa perustuen esimerkkitoteutukseen oskari-vuerpc. Virma Kartta on ilmainen sekä avoin lähdekoodiltaan. Palvelu mahdollistaa, esimerkiksi, oman sijainnin tarkastelun maastossa ja matkailupalveluiden löytämisen reitin varrelta.  

Artikkelin kirjoittaja Natalia Räikkönen työskentelee Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelussa Lounaistiedossa, joka tarjoaa alueellista tietoa eri näkökulmista. Nataliaan saa yhteyden sähköpostilla etunimi.sukunimi@lounaistieto.fi.