• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:1.6.2023

Yritys, kiinnostaako sijaintitiedon tehokkaampi hyödyntäminen terveys- ja hyvinvointialalla?

Toimiiko organisaatiosi terveys- ja hyvinvointiongelmien parissa, ja teillä olisi tarve tai haave ratkaista alan ongelmia sijaintitietoa ja moderneja digitalisaatioratkaisuja hyödyntämällä? Geospatial Challenge Camp etsii kumppaneita!

Kirjoittaja

You are currently viewing Yritys, kiinnostaako sijaintitiedon tehokkaampi hyödyntäminen terveys- ja hyvinvointialalla?


Geospatial Challenge Camp on Geoportin ja Location Innovation Hubin (LIH) uusi innovatiivinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on ratkaista reaalimaailman kestävän kehityksen haasteita avoimen datan ja paikannusteknologioiden avulla. Geospatial Challenge Campin tämän vuoden teemana on terveys ja hyvinvointi. Toiminta alkaa syyskuussa ja kestää 10 viikkoa.

Haasteleirillä nuorten tutkijoiden monialaiset tiimit tekevät tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten yritysten, julkishallinnon ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on luoda digitaalisia ja sosiaalisia innovaatioita sijaintitietoa ja modernia teknologiaa hyödyntämällä Mahdollisia käyttötapauksia voisi syntyä esimerkiksi ilmanlaatuun, kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen, ympäristöriskeihin, kaupunkisuunnitteluun, pandemioiden hallintaan, taloudelliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja niihin liittyviin terveys- ja hyvinvointiseikkoihin liittyen.

  • Toimiiko organisaatiosi terveys- ja hyvinvointiongelmien parissa, ja teillä olisi tarve tai haave ratkaista alan ongelmia sijaintitietoa ja moderneja digitalisaatioratkaisuja hyödyntämällä?
  • Tuotatteko digitaalisia terveyteen liittyviä sijaintitietoja, joita haluat tarjota tiimeille, jotta he voivat hyödyntää niitä innovaatiotyössä?
  • Onko organisaatiosi kiinnostunut mentoroimaan tiimejä, joilla on tuoreita näkemyksiä design-ajattelusta ja uusista digitaalisista työkaluista ja liiketoimintaratkaisuista?
  • Onko teillä terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä tietotarpeita, jotta voitte parantaa päätöksentekoa ja julkisen hallinnon ratkaisujen tekemistä?
  • Onko organisaatiosi kiinnostunut tukemaan toimintaa ja tarjoamaan nuorille tutkijoille stipendiä tai vaikkapa palkintoja innovatiivisimmista ratkaisuista?

Jos vastaat kyllä yhteen tai useampaan kysymykseen, ilmoittaudu nyt suoraan partneriksi tai ota ensin meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja. Partnerihaku on avoinna 11.9. saakka.

Käytännön toiminnasta

Kumppaneiksi etsimme organisaatioita ja yrityksiä, jotka haluavat ratkaista haasteita paikannustiedon avulla ja tehdä yhteistyötä akateemisten, monialaisten tiimien kanssa. Organisaatiot voivat olla suuria tai pieniä, kunhan ne toimivat terveys- ja hyvinvointialalla tai ovat kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa uusille toimialueille.

Kumppanina toimiminen on maksutonta. Odotamme kumppaneiden tukevan tutkimusryhmien työtä esimerkiksi mentoroimalla tiimejä ja tarjoamalla dataa tutkimusta varten.

Tiimit työskentelevät aktiivisesti partnereiden kanssa challenge campin ajan ja keskittyvät vaikuttavien, sijaintitietoja ja digitaalisia teknologiaratkaisuja hyödyntävien toimintojen ja sovellusten suunnitteluun. Kumppanit ja tutkimusryhmät työskentelevät yhdessä pääasiassa verkossa. Järjestämme elokuussa kasvokkain aloitustapahtuman kumppaneille ja tiimeille. Marraskuussa järjestämme finaalitilaisuuden, jossa on mahdollisuus nähdä, millaisia sovelluksia ja ratkaisuja haasteleirin aikana kehitettiin.

Challenge Campin avulla tuemme terveys- ja hyvinvointialan kehitystä ja kasvua yhdistämällä suomalaista tutkimusosaamista sekä sijaintitiedon ja teknologian tehokasta käyttöä. Samalla vahvistamme innovaatioekosysteemin kehittymistä. Yhteistyö mahdollistaa laadukkaan tutkimustyön, innovaatioiden kehittämisen, liiketoiminnan kasvattamisen ja kestävän kehityksen osaamisen vahvistamisen.

Lisätietoa:  https://challenge-camp.geoportti.fi/