• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:7.8.2023

CRITICAL: Geomedia-aiheisia tarinakarttoja yläasteen ja lukion maantieteen opetukseen 

Geomedia-aiheiset tarinakartat tarjoavat arvokasta tukea yläasteen ja lukion maantieteen opetukseen. CRITICAL-hankkeessa olemme luoneet kokoelman StoryMap-tarinakarttoja paikkatieto- ja geomedia-aiheisiin liittyen, jotka ovat avoimesti saatavilla opetuksen tueksi.

Kirjoittaja

You are currently viewing CRITICAL: Geomedia-aiheisia tarinakarttoja yläasteen ja lukion maantieteen opetukseen 
Kuva: Critical-hanke

StoryMaps, eli tarinakartat, on Esri:n ArcGIS Onlinen tarjoama nettialusta, jossa voi luoda tarinallisia ja kerronnallisia sisältöjä yhdistämällä tekstiä, karttoja ja kuvia. Sivustolla on erityisen helppoa yhdistää karttoja tekstin kanssa sujuvasti, mikä on maantieteen opetuksessa kätevää. Myös erilaiset interaktiiviset toiminnot elävöittävät tekstiä.

CRITICAL-hankkeen luomia tarinakarttoja voidaan käyttää joko geomediaopetusta tukevana materiaalina tai itseopiskelumateriaalina. Tarinakartat tarjoavat enemmän interaktiivista opetusmateriaalia perinteisten oppikirjojen ohelle, sisältäen kertaus- ja pohdintakysymyksiä ja kannustaen oppilaita tarkastelemaan karttoja ja kuvia lähempää. Nämä tarinakartat soveltuvat erityisesti perusopetuksen yläluokkien ja lukion opetuksen materiaaleiksi. 

Esimerkki "Kartan visualisointi" tarinakartasta. Kuva: CRITICAL.

Esimerkki “Kartan visualisointi” tarinakartasta. Kuva: CRITICAL.

Suurin osa tarjoamistamme tarinakartoista on luotu Avointen oppimateriaalien kirjastossa aikaisemmin julkaisemista materiaaleista. Tarinakarttojamme löytyy seuraavista aiheista: ”Geomedia & paikkatieto”, ”Kriittinen geomedialukutaito”, ”Paikkatietoaineistot & attribuuttitiedot”, ”Maastokartta ja teemakartta”, ”Kartan visualisointi”, ”Projektion valinta”, ”Diagrammit” sekä ”Jääkauden jäljet kartoilla”. Osa tarinakartoista on tarjolla myös ruotsiksi. Opettaja tai oppilas, jolla on ArcGIS Online -käyttäjätunnus, voi myös luoda omia tarinakarttoja eri aiheista, ja julkaista ne joko omalle organisaatiolleen (vaatii että lukijallakin on käyttäjätunnus) tai kaikille avoimesti.

CRITICAL-hankkeen luomat tarinakartat löytyvät koottuna Geography of Wellbeing and Education -blogista alasivulta StoryMaps sekä Avointen oppimateriaalien kirjastosta. Oheinen QR-koodi johtaa suoraan blogin StoryMaps alasivulle.

Skannaamalla QR-koodin pääset blogisivulle, josta tarinakartat löytyvät koottuna. Kuva: CRITICAL.

Blogisivulla on myös tarjolla jokaiselle tarinakartalle HTML-koodi, jonka avulla opettaja voi myös itse upottaa tarinakartat omille nettisivuille, omaan blogiin tai esimerkiksi oppimisalustalle (esim. Moodle). Tarinakarttojemme sisältöä saa käyttää CC BY 4.0 -lisenssillä eli niihin on vapaa käyttö- ja muokkausoikeus, kunhan viittaa alkuperäiseen.

CRITICAL-hanke tutkii kriittisiä medianlukutaitoja, ja geomediataidot ovat yksi hankkeessa tutkituista aiheista. Hanketta rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Tämän lisäksi tutkimusta on tukenut Opettajien akatemia (Helsingin yliopisto).

Lisätietoja CRITICAL-hankkeesta ja tuottamistamme oppimateriaaleista antaa yliopistonlehtori Petteri Muukkonen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi.