• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:18.10.2023

Tutkijatiimit kehittävät uudenlaisia ratkaisuja terveys- ja hyvinvointisektorille kymmenessä viikossa

You are currently viewing Tutkijatiimit kehittävät uudenlaisia ratkaisuja terveys- ja hyvinvointisektorille kymmenessä viikossa
Niina Käyhkö (vas) ja Sanna Jokela

Uudenlainen innovaatiotapahtuma Geospatial Challenge Camp käynnistyi virallisesti syyskuun lopussa. Aloitustapahtumassa tutustuttiin teemaan ja läpikäytiin erilaisia datoja, avoimen lähdekoodin ratkaisuja sekä laskentaympäristöjä. Aloitustapahtuma järjestettiin Aalto-yliopiston tiloissa Espoon Otaniemessä.

Tämän vuoden challenge campin teemana on terveys- ja hyvinvointi, ja tulevien viikkojen aikana tutkijoiden ja opiskelijoiden muodostamat tiimit pohtivat ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Tuloksia saadaan joulukuun alussa.  

Challenge campin toimintaa pyörittää työryhmä, jonka edustajat tulevat Turun yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Geoportti-yhteisöstä sekä Location Innovation Hubista. Aikaisemmin Afrikassa vastaavia haastekampanjoita toteuttanut professori Niina Käyhkö Turun yliopistosta on innoissaan:   

– Olen iloinen, että Geospatial Challenge Camp on vihdoin totta, ja että olemme yhdessä aloittaneet uuden tavan kasvattaa ja monipuolistaa paikkatietoalan osaamista Suomessa. 

Partnerit tarjoavat tukea ja työkaluja 

Aloitustapahtumassa pöllytettiin tulokulmia aiheeseen, jotta tiimien ajatukset eivät kapeutuisi esimerkiksi vain sairaalaympäristöön. Haasteiden ratkaisu voi lähteä vaikkapa ihmisten elämänlaadun parantamisesta, ympäristön terveyshyötyjen selvittelyistä, loukkaantumisten tai tapaturmien torjunnasta eri ympäristöissä, terveellisiin elämäntapoihin kannustamisesta tai tartuntatautien leviämisen ehkäisystä. Konkreettisia haasteita tiimeille tarjoavat Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha ja HealthHub Finland. 

– Yksityisyys- ja turvallisuusseikat voivat turhaan rajoittaa ajattelua, kun puhutaan terveystiedoista ja paikkatiedoista. Kyllä tässä omatkin silmätkin aukenivat, että asiaa on ajateltava laajemmin, tapahtuman kumppaniksi lähtenyt Gispon toimitusjohtaja Sanna Jokela toteaa.  

– Gispo on tehnyt paljon opiskelijayhteistyötä ja olemme tässä mukana erityisesti verkostoitumisen takia. Uskon, että haasteiden parissa työskentely lisää myös omaa ymmärrystä ja osaamista. Kenties löydämme toiminnan kautta myös uusia osaajia taloon, Jokela pohtii.

LIH:in partnereista esimerkiksi dataa ja testiympäristöjä tarjoamassa sekä mentoriroolissa ovat Gispon lisäksi Paikkatietokeskus FGI, CSC, Suomen ympäristökeskus, Geoforum Finland ja Telia.  

Challenge Campin osallistujia.
Geospatial Challenge Camp on kymmenen viikkoa kestävä haastekampanja, jossa monialaiset tiimit ratkovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita. Paikkatietoalalle erikoistuvien tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi tiimeissä on terveys- ja hyvinvointitutkimukseen erikoistuvia, sekä koodauksen, datatieteen ja digitaalisten teknologioiden osaajia eri yliopistoista. Kuva: Bryan Vallejo

Avoimin mielin päin kiperiä haasteita 

Kymmenen viikkoa kestävän haastekampanjan aikana tiimit kokoontuvat ja kehittävät ratkaisuideoita haasteisiin. Paikkatietoalalle erikoistuvien tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi tiimeissä on terveys- ja hyvinvointitutkimukseen erikoistuvia, sekä koodauksen, datatieteen ja digitaalisten teknologioiden osaajia eri yliopistoista.  

– Tärkeää on, että haastekampanjassa mukana olevat ovat kokemuksen jälkeen entistä osaavampia ja verkostoituneempia. Toivon, että heille syntyy kyky tuottaa uusia ideoita ja paikkatietoon sekä digitaalisiiin teknologioihin perustuvia innovatiivisia ratkaisuja todellisen elämän haasteisiin, Niina Käyhkö pohtii. Sanna Jokela rohkaisee tiimejä katsomaan haasteita ja tarjolla olevaa dataa avoimin silmin. 

– Voi olla, että syntyy hyvä idea, mutta sitten selviääkin, ettei ideaa palvelevaa dataa olekaan olemassa. Toivon, ettei ideointi suinkaan tyssää tähän, vaan tiimit voivat nähdä ongelman ohi. Ei kannata odotella täydellistä dataa, vaan kokeilla rohkeasti sillä, mitä käytössä on, Jokela kannustaa.

Partnereiden tarjoamat työkalut ja mentoreiden tuki on tiimien käytössä koko haasteen ajan.  

Tulokset auttavat näkemään potentiaalin 

Geospatial challenge campin tiimien tuloksia esitellään joulukuun alussa ja ne ovat eräänlainen ikkuna, jonka kautta alan ongelmia voi tarkastella uusista näkökulmista. Kiperät ongelmat tuskin ratkeavat täysin tulevien viikkojen aikana, mutta ideat ja innovaatiot voivat herättää päätöksentekijöitä.  

– Tässä on hyvä tilaisuus näyttää sotealan toimijoille, millaisia mahdollisuuksia paikkatieto tarjoaa. Kun konkreettisia tuloksia näkee, voi syntyä uudenlaista ajattelua. Sanna Jokela toteaa. Tavoitteena on, että Geospatial Challenge Camp vakiintuisi osaksi suomalaista paikkatietoalan toimintaa tutkimuksen, osaamisen ja yhteiskunnan tarpeiden rajapinnalle. Seuraavaa tapahtumaa suunnitellaan keväälle 2025. 

– Toivomme, että tästä tulee säännöllinen tapahtuma, joka houkuttelee mukaan paljon osallistujia ja sidosryhmiä työskentelemään eri teemojen parissa. Tietysti haluamme myös, että Campin parhaat ideat ja osaajat löytäisivät paikkansa ja aikanaan mahdollistaisivat uusien liiketoiminnallisten paikkatietoratkaisujen syntymistä Suomessa, Niina Käyhkö sanoo.  

  • Seuraa Geospatial Challenge Campin työtä: https://challenge-camp.geoportti.fi/  
  • Ilmoittautuminen perjantaina 1.12. iltapäivällä järjestettävään päätöstilaisuuteen avautuu syksyn aikana, seuraa viestintäämme
  • Tutustu Challenge campissa mukana olevien  LIH-partnerien osaamiseen täältä 

Teksti on alunperin julkaistu Location Innovation Hubin sivuilla.