• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:27.10.2023

Uusi lippulaivahanke turvaa vesivaroja digitaalisten kaksosten avulla

You are currently viewing Uusi lippulaivahanke turvaa vesivaroja digitaalisten kaksosten avulla
Kuva: Tero Sivula/Rodeo

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma laajenee neljällä uudella tutkimuksen lippulaivalla, joista yksi on Oulun yliopiston koordinoima Digitaaliset vedet. Lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Digital Waters (Digitaaliset vedet) -lippulaivan tavoitteena on kehittyä vesialan huippututkimuskeskittymäksi ja innovaatioekosysteemiksi, joka tutkimustuloksillaan tukee päätöksentekoa ja pohjustaa seuraavaa vallankumousta vesialalla – digitaalisesti.

”Digital Waters -lippulaivan vauhdittamia ratkaisuja tarvitaan kipeästi, koska vesi on kriittinen luonnonvara”, muistuttaa lippulaivan johtaja, Oulun yliopiston professori Björn Klöve.

Vesiliiketoiminnalla on maailmanlaajuisesti useiden miljardien liiketoimintapotentiaali, jonka arvioidaan kasvavan nopeasti. Ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen, ympäristön pilaantuminen ja veden riittämättömyys vaativat lisäinvestointeja, jotka lisäävät veden arvoa. Lippulaiva-yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia yrityksille tuotekehitykseen suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Digital Waters -yhteistyö mahdollistaa kokonaisten vesistöjen digitaalisen mallintamisen eli vesistöjen digitaaliset kaksoset. Tämä on haastavaa, sillä reaaliaikaista tietoa tarvitaan ilmastosta, maaperästä ja vesistöistä satojen kilometrien ja eri valtioiden alueilla. Digitaalisten kaksosten avulla voidaan mallintaa vesivaroja, niiden käyttöä ja arvioida päätöksenteon vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Vesivarojen digitaalisuus parantaa veden hankinnan, jakelun ja käytön hallintaa ja turvallisuutta esimerkiksi tulvien tai kuivuuden uhatessa. Digitaalinen vesienhallinta auttaa myös tasapainottamaan teollisuuden sekä energia-, maa- ja metsätalouden tavoitteita kestävästi.

”Digital Waters -lippulaivassa kurotaan umpeen tietovajetta veden kiertokulusta kokoamalla hajallaan oleva kansallinen tutkimus “lähteeltä merelle” -periaatteella eli valuma-alueisiin perustuen. Yhdistämällä mittaustiedot ilmassa, maalla ja vesistöissä digitaalisten innovaatioiden avulla tuetaan kestäviä ratkaisuja, joilla vältetään globaalien muutosten vakavat seurannaisvaikutukset vedenkiertoon, ympäristöön ja sosioekonomisiin järjestelmiin”, Klöve kertoo.

Oulun yliopiston johtamassa Digital Waters -lippulaivayhteistyössä on aluksi mukana 276 yhteistyökumppania. Turun yliopiston, Aalto-yliopiston, Paikkatietokeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen lisäksi yhteistyössä on kotimaisia tutkimusinfrastruktuureja, kansainvälisiä tutkimusorganisaatioita, lähes 200 yritystä sekä julkisyhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä.

”Digital Waters -lippulaiva sopii erinomaisesti pohjoisen suurten vesistöjen äärelle Oulun yliopistoon. Huippututkimuksemme ja yhteistyökumppaneiden tietämys edistävät vesivarojen turvaamista maailmanlaajuisesti laajan kansainvälisen yhteistyömme kautta. Lippulaiva-päätös vahvistaa Oulun yliopiston asemaa johtavana veden ja vesitekniikan tutkimusympäristönä, ja kestävien ratkaisujen kehittäjänä”, Oulun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Taina Pihlajaniemi toteaa.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelmalla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Tutkimuksen lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.