• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:12.12.2023

Älykkäämpää metsävarojen ja maankäytön suunnittelua

Ilmastonmuutoksen edetessä myös Suomen metsät kohtaavat yhä kasvavia riskejä, kuten lisääntyneitä hyönteistuhoja ja myrskytuhoja. On entistä tärkeämpää tunnistaa mahdolliset riskikohteet ja seurata metsien tilan kehittymistä, jotta alkaviin ongelmiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Samalla metsien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luontokadon pienentämisessä on muuttunut aiempaa vahvemmaksi.

Kirjoittaja

You are currently viewing Älykkäämpää metsävarojen ja maankäytön suunnittelua
Kuva: Eero Kananen

Jotta metsäsuunnittelua ja metsiin kohdistuvia maankäytön muutoksia voidaan toteuttaa optimaalisesti ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioiden, tarvitaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa kartalle metsien hiilivarastoista ja -nieluista, sekä metsien monimuotoisuudesta muuttuvissa olosuhteissa. Sitowise Oy:n kehittämä Smart Analytics -tuotekokonaisuus sisältää karttamuotoista täsmätietoa ammattilaisten avuksi juuri näihin tarkoituksiin.

Smart Analytics -aineistot tuotetaan automaattisena pilvilaskentana yhdistäen avoimia paikkatietoaineistoja, satelliittimonitorointidataa (Sentinel 2), tutkimusjulkaisuista kerättyä tietoa ja tekoälymallinnusta. Aineistot ovat saatavilla käyttäjille Sitowisen sovellusten kautta tai rajapinnasta. Smart Analytics -aineistoja voidaan hyödyntää monissa eri käyttötarkoituksissa, kuten metsien hiilivarastojen raportoinnissa, maankäytön suunnittelussa ja metsäsuunnittelun tukiaineistona.

Smart Analyticsin tuottamaa metsien CO2- ja monimuotoisuusaineistoa voidaan käyttää esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointiselvityksissä, jolloin saadaan entistä tarkempaa tietoa maankäytön muutosten vaikutuksista ilmastoon ja luontoon, ja voidaan suunnata rakentamista ympäristövaikutuksiltaan vähäisemmille kohteille. Samaa kartta-aineistoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kuntatasolla metsien hiiliraportoinnissa.

Ei vain taustatietoa vaan jokapäiväinen työkalu

Metsätietojärjestelmä Foresta on yksi Sitowisen sovelluksista, jossa Smart Analytics -aineistot ovat jo käytössä. Järjestelmän avulla käyttäjä pystyy hallinnoimaan metsävaratietoa ja muodostamaan siitä mm. työmaita, raportteja tai metsäsuunnitelmia. Käyttämällä Smart Analytics -aineistoja osana Forestaa, käyttäjät saavat ajantasaisen kuvan metsän tilasta ja pystyvät reagoimaan nopeammin esimerkiksi myrskyn tai hyönteistuhon aiheuttamaan muutokseen. Aineistot toimivat sulavasti osana järjestelmää ja ovat siten osa käyttäjien jokapäiväistä työtä.

Forestaa käyttää laaja joukko erityyppisiä metsäalan organisaatioita ja Smart Analytics -tasoja onkin jo onnistuttu hyödyntämään moneen eri tarkoitukseen. Metsää omistavat organisaatiot ovat saaneet merkittäviä kustannushyötyjä, kun toimenpiteet on pystytty tekemään oikea-aikaisesti ja maastokäynnit kohdistamaan oikein. Metsäpalveluorganisaatiot ovat puolestaan pystyneet kasvattamaan myyntiään tehokkaan työkohteiden kartoituksen ansiosta.