Artikkelit

Paikkatiedon metadata hallintaan QGIS:illä

Suomessa Maanmittauslaitos ylläpitää suuria ja tärkeitä kansallisia paikkatietoaineistoja, jotka tarjoavat lähes loputtomia käyttömahdollisuuksia. Avain näiden aineistojen käytettävyyteen on niiden metatiedon hallinnassa. Jos aineiston ominaisuuksia ja sisäistä järjestystä ei tunneta, on mahdotonta tietää onko jokin tieto olemassa vai ei ja siihen voi olla vaikeaa päästä käsiksi.