Artikkelit

KAATIOsta kykyä tietomal­likaa­vojen tuot­tamiseen

Oulun kaupungin koordinoima KAATIO-hanke kehittää kuntien yleisesti käyttämiin kaavoitusohjelmistoihin kyvykkyydet tuottaa asema- ja yleiskaavoja valtakunnallisen Kaavatietomallin mukaisena. Mukana on 16 kuntaa ja kahdeksan ohjelmistoyritystä. Lokakuussa 2023 päättyvässä hankkeessa on menossa ohjelmistoratkaisujen pilotointivaihe.

Suomen merialuesuun­nitelma 2030 – ikkuna tulevaisuuteen

Merialuesuunnitelma on kestävän sinisen talouden strateginen kehittämisasiakirja, jonka keskeisenä tavoitteena on meriympäristön hyvän tilan tukeminen. Suunnitelmaa havainnollistetaan kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merellisten arvojen ja toimintojen merkittäviä paikkoja ja tulevaisuuden potentiaaleja,…

INSPIRE sujuvoittaa paikkatietojen löytämistä ja käyttöä

20 vuotta sitten esimerkiksi suunnittelutoimistossa paikkatietovastaava hankki aineistot kultakin tiedontuottajalta tiedostoina dvd-levyillä, teki tarvittavat formaattimuunnokset ja latasi aineistot yhteiselle verkkolevylle. Suunnittelijat ottivat verkkolevyltä aineistoista kopiot c-asemalle, jotta ohjelmistot jaksoivat prosessoida…

Satelliittipaikannuksen ymmärtämistä sekä kartta-aineistojen tarkastelua testattiin syksyn 2022 maantieteen ylioppilaskokeessa

Satelliittipaikannuksen käsitteleminen lukiossa ja ylioppilaskokeessa Satelliittipaikannus on ollut osa kansalaisten ja siten myös lukiolaisten arkea jo pitkään. Moni nuori käyttää päivittäin paikannustekniikkaa puhelimensa karttapalveluiden ja muiden sovellusten avulla ajattelematta asiaa…

Paikkatieto vahvasti esillä kevään 2022 maantieteen yo-kokeessa

Maantieteen ylioppilaskokeeessa oli yhdeksän tehtävää, joista seitsemässä tehtävässä paikkatieto oli jollain tavoin mukana. Paikkatiedon osuus oli pienin kaikille pakollisessa ja useimmille helpoimmassa tehtävässä, jossa esitettiin väittämiä maantieteen alalta. Väittämistä 1/10…