Artikkelit

Suomen merialuesuun­nitelma 2030 – ikkuna tulevaisuuteen

Merialuesuunnitelma on kestävän sinisen talouden strateginen kehittämisasiakirja, jonka keskeisenä tavoitteena on meriympäristön hyvän tilan tukeminen. Suunnitelmaa havainnollistetaan kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merellisten arvojen ja toimintojen merkittäviä paikkoja ja tulevaisuuden potentiaaleja,…

INSPIRE sujuvoittaa paikkatietojen löytämistä ja käyttöä

20 vuotta sitten esimerkiksi suunnittelutoimistossa paikkatietovastaava hankki aineistot kultakin tiedontuottajalta tiedostoina dvd-levyillä, teki tarvittavat formaattimuunnokset ja latasi aineistot yhteiselle verkkolevylle. Suunnittelijat ottivat verkkolevyltä aineistoista kopiot c-asemalle, jotta ohjelmistot jaksoivat prosessoida…

Satelliittipaikannuksen ymmärtämistä sekä kartta-aineistojen tarkastelua testattiin syksyn 2022 maantieteen ylioppilaskokeessa

Satelliittipaikannuksen käsitteleminen lukiossa ja ylioppilaskokeessa Satelliittipaikannus on ollut osa kansalaisten ja siten myös lukiolaisten arkea jo pitkään. Moni nuori käyttää päivittäin paikannustekniikkaa puhelimensa karttapalveluiden ja muiden sovellusten avulla ajattelematta asiaa…

Paikkatieto vahvasti esillä kevään 2022 maantieteen yo-kokeessa

Maantieteen ylioppilaskokeeessa oli yhdeksän tehtävää, joista seitsemässä tehtävässä paikkatieto oli jollain tavoin mukana. Paikkatiedon osuus oli pienin kaikille pakollisessa ja useimmille helpoimmassa tehtävässä, jossa esitettiin väittämiä maantieteen alalta. Väittämistä 1/10…

Tekoäly arkeologisen suojelun ja tutkimuksen tukena

Maanmittauslaitoksen tuottama ilmalaserkeilausaineisto on ollut yli kymmenen vuoden ajan arkeologien aktiivisessa käytössä. Laserkeilausaineisto 2008–2019 oli merkittävä askel arkeologisten kohteiden ja rakennusten paikantamisen suhteen (katso Positio 4/2019). Sen käyttöä arkeologiassa on…

Älykkäästi kohti ilmastokestävyyttä

Viime vuosina kaupungeissa on herätty uhkaavaan ilmastokriisiin. Yhä useammat suomalaiset kaupungit ja kunnat ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita, osa jo alle 10 vuoden päähän. Samaan aikaan älykaupunkien (smart city) käsite on vallannut jalansijaa, ja useat kaupungit ovatkin julistaneet olevansa sekä kestäviä että älykkäitä. Edelleen on kuitenkin epäselvää, mikä on älykaupungin rooli kaupunkien ekologisen kestävyyden edistämisessä.