GeoForum Summit 2024 tiedotustilaisuus 2

Yleisön toiveesta järjestämme toisen tiedotustilaisuuden syksyn GeoForum Summitin tilanteesta sekä suunnitelmista.

Pääset osallistumaan tapahtumaan alla olevan Teams-linkin kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFjMjI4MzMtOGQwZi00MTBjLTg3OGUtYjVjMDBjY2U0MmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1730199-7fe3-4c90-81d0-c062d6257551%22%2c%22Oid%22%3a%22bc23d9ad-9a58-4064-8627-fec13e8dee15%22%7d

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen myös sähköpostilla osoitteeseen miika.kostamo@geoforum.fi

Date

25.03.2024
Päättynyt

Time

13:00 - 13:30
Kategoriat

Järjestäjä

GeoForum Finland